fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Bezpieczne relacje w społeczności szkolnej, w kontekście standardów ochrony małoletnich

Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek prowadzących działalność min. związaną z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem i leczeniem małoletnich zobowiązani są do opracowania i wdrożenia standardów ochrony małoletnich w terminie do 15 sierpnia 2024 roku. Celem nowych rozwiązań jest zabezpieczenie dzieci przed wszelkimi formami krzywdzenia, zaniedbania, wykorzystania czy przemocy. Kluczowym elementem konstytuującym wspomniane standardy powinny być jasno określone zasady zapewniające bezpieczne relacje personel – dziecko i dziecko – dziecko. Wprowadzenie nowych zasad prawdopodobnie będzie wiązać się z koniecznością zweryfikowania bądź uporządkowania elementów dotychczasowej praktyki w pracy z dziećmi i młodzieżą, w przeciwnym razie może to spowodować u nauczycieli i innych pracowników poczucie dużego dyskomfortu prowadzącego czasami do chronicznego dystresu zawodowego. Udział w naszym szkoleniu pomoże każdemu uczestnikowi znaleźć własną drogę wprowadzenia nowych zasad zapewniających bezpieczny rozwój dziecku w poczuciu satysfakcji i sukcesu zawodowego w tym obszarze.

 

Program szkolenia:

 

1. Prawne aspekty ochrony małoletnich

 

  • Zmiany w aktach prawnych z obszaru przeciwdziałania przemocy domowej, krzywdzenia dzieci
  • Standardy ochrony małoletnich – zakres i zadania placówek

 

2. Dziecko krzywdzone

 

  • Symptomy krzywdzenia, stosowania przemocy wobec dziecka
  • Czynniki ryzyka i czynniki chroniące występowania przemocy w środowisku szkolnym

 

3. Budowanie (nie)bezpiecznych relacji z innymi

 

  • Kompetencje interpersonalne nauczyciela, a proces budowania bezpiecznych relacji z uczniami
  • Zasady bezpiecznych relacji nauczyciel – uczeń oraz uczeń – uczeń
  • Procedury postępowania w sytuacji krzywdzenia, stosowania przemocy wobec ucznia, w tym dokumentowanie zdarzeń

 

4. Odpowiedzialność prawna ujawniania niebezpiecznych zachowań w kontakcie z dzieckiem

 

  • Odpowiedzialność dyscyplinarna i porządkowa nauczycieli
  • Odpowiedzialność prawna rodziców
  • Konsekwencje prawne wobec uczniów stosujących przemoc rówieśniczą

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.