fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wiąże się z obowiązkiem rozpoznawania i zaspokajania indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz edukacyjnych, a także rozpoznawania indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów. Ich różnorodność może wynikać min. z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego, niepowodzeń szkolnych, ale też szczególnych uzdolnień. Zadanie to wymaga zaplanowania, a następnie udzielenia zalecanych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, opracowania i realizacji planów zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów, indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych (IPET). Niezwykle istotne jest także uprzednie zdiagnozowanie i w razie konieczności odpowiednie przygotowanie warsztatu pracy specjalistów. Zapraszamy na szkolenie, podczas którego zostaną omówione wszystkie aspekty z tego zakresu, a także przykłady praktycznych rozwiązań.

 

Program szkolenia:


1. Regulacje prawne w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

  • Przegląd regulacji prawnych
  • Analiza przepisów determinujących organizację i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

2. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

  • Zadania i rola specjalistów
  • Formy organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • Dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej (m.in. IPET, WOFU) – propozycje zapisów

 

3. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

  • Dostosowywanie wymagań w praktyce – propozycje rozwiązań
  • Warsztat pracy nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy – propozycje narzędzi
  • Formy i sposoby współpracy z rodzicami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi placówkami edukacyjnymi działającymi na rzecz dziecka

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.