fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Jak pracować z uczniem z dysleksją? Strategie dla wszystkich etapów edukacyjnych

Specyficzne trudności w nauce czytania, pisania, czy liczenia (dysleksja) są związane z osobą, której dotykają przez całe życie. Zadaniem nauczycieli i wychowawców jest rozpoznanie i zaspokojenie potrzeb uczniów, borykających się z tym problemem i umożliwienie im jak najefektywniejszego funkcjonowania w środowisku szkolnym i rówieśniczym.
Udział w warsztatach umożliwi nauczycielom nabycie kompetencji, w zakresie dokonywania diagnozy ryzyka dysleksji, stosowania odpowiednich form i metod pracy, dostosowywania sposobu oceniania do możliwości ucznia z dysleksją, a także wyjaśni, jakie prawa mają uczniowie z dysleksją, jak problem dysleksji postrzegany jest przez współczesnych badaczy mózgu oraz jak wygląda profil ucznia, czy osoby dorosłej z dysleksją.

Program szkolenia:

 

1. Symptomy ryzyka dysleksji

 

2. Diagnoza dysleksji

 

3. Formy i metody pracy z uczniem dyslektycznym (na lekcjach, na zajęciach terapeutycznych, w domu)

 

4. Ocenianie ucznia z dysleksją

 

5. Prawa uczniów z dysleksją

 

6. Dysleksja w świetle badań interdyscyplinarnych

 

7. Profil ucznia z dysleksją na każdym poziomie edukacyjnym

 

8. Dysleksja w wieku dorosłym

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.