fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Edukacja od A do Z

Bądźmy razem!

10 kwietnia 2020
Zespół A-Z

Kilka tygodni temu wszyscy obudziliśmy się w zupełnie nowej, nieznanej nam rzeczywistości. Ta zmiana dla każdego ma inne znaczenie, ale jedno doświadczenie jest wspólne – nasze życie zawodowe przeniosło się do Internetu.

Środowisko działające w obszarze edukacji jest w sposób wyjątkowy oparte na relacjach i kontakcie z drugim człowiekiem. Stanęliśmy przed koniecznością znalezienia odpowiedzi na pytania: jak funkcjonować w tym trudnym czasie? Jak utrzymać kontakt? Jak kontynuować rozpoczętą i nagle przerwaną pracę?

Wy – dyrektorzy, nauczyciele, samorządowcy – stanęliście przed wyzwaniem całkowitej zmiany dotychczasowej, doskonale znanej organizacji pracy. My, jako firma szkoleniowa, w kilka dni musieliśmy zmienić całkowicie sposób działania. Oczywiście wszyscy na początku poddaliśmy się pewnego rodzaju panice, ale minął już na tyle długi czas, że nie ma wyjścia, trzeba przejść od obaw i wątpliwości do działania.

Dlatego oprócz oferowania szkoleń, które staramy się projektować tak, aby odpowiadały Waszym najpilniejszym potrzebom, podjęliśmy decyzję o stworzeniu nowego miejsca w sieci. Będziemy tutaj podpowiadać rozwiązania, informować o pojawiających się zmianach w prawie i ich interpretacjach, inspirować do nowego, świeżego spojrzenia na edukację.  Chcemy zbudować przestrzeń, w której każdy zaangażowany w swoją pracę na rzecz uczniów nie tylko znajdzie potrzebną wiedzę, ale też będzie mógł wymieniać się doświadczeniami i pomysłami z innymi praktykami w obszarze oświaty.

Zapraszamy!