O szkoleniu

Uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wciąż przybywa – obecnie jest ich w szkole prawie dwadzieścia procent. Dlatego proponujemy szkolenie, podczas którego nauczyciele będą doskonalić swoje kompetencje w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z potrzebami i możliwościami uczniów, aby działania podejmowane przez nauczycieli i specjalistów miały charakter ciągły, systematyczny, przemyślany i dobrze zorganizowany.

Proponowany program szkolenia

 1. Dziecko ze SPE w szkole – dlaczego tak ważna jest obserwacja i rozpoznanie?
 2. Diagnoza funkcjonalna – dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, emocji, rozwoju intelektualnego i inne
 3. Zadania nauczycieli w realizacji PPP w ramach bieżącej pracy z uczniem – formy i metody pracy specjalistów
 4. Efektywne wspieranie dzieci z SPE – uczeń trudny wychowawczo, agresywny, z cechami niedostosowania społecznego
 5. Dokumentowanie przebiegu udzielania PPP – procedury, IPET-y, realizacja wniosków

Dlaczego warto?

 • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe 
 • Przygotujemy imienne certyfikaty, zgodne z wytycznymi MEN 
 • Dopasujemy formę oraz program szkolenia do potrzeb grupy 
 • Stworzymy przyjazną przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami

Zapraszamy do kontaktu

Odpowiemy na wszystkie pytania

Prosimy o uzupełnienie wszystkich pól oznaczonych *.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Szkoleniowe A-Z Marzena Roth z siedzibą al. 3 Maja 26/35, 05-120 Legionowo, adres e-mail: biuro@a-z.edu.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, w tym przedstawienia oferty Centrum Szkoleniowego A-Z Marzena Roth. Informacje o zasadach przetwarzania danych i przysługujących Pani/ Panu prawach zostały opisane w Polityce prywatności.

  Najczęściej zadawane pytania

  Czy Centrum Rozwoju Edukacji A-Z posiada akredytację kuratorium oświaty?

  Tak, jesteśmy niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, posiadającą akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty (Decyzja z dn. 21 lipca 2020 r. do pobrania tutaj) i wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEiN pod numerem: 16548

  Czy Centrum Rozwoju Edukacji A-Z znajduje się na tzw. białej liście płatników VAT?

  Nie jesteśmy płatnikami VAT, zatem nie figurujemy na tej liście.

  Czy podane ceny są cenami brutto, czy netto?

  Podane ceny są cenami brutto. Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności nie jesteśmy płatnikami VAT.

  W jaki sposób mogę zapisać się na szkolenie indywidualne?

  Zapraszamy do rejestracji przez naszą stronę internetową. Przy każdym programie szkolenia znajduje się formularz, który należy wypełnić.

  W jaki sposób dokonać zamówienia szkolenia rady pedagogicznej?

  W celu zamówienia szkolenia dla nauczycieli zapraszamy do kontaktu telefonicznego z naszym biurem. Wspólnie omówimy oczekiwania i dopasujemy szkolenie odpowiadające Państwa potrzebom i możliwościom.

  Po omówieniu szczegółów, zamawiający otrzyma wiadomość e-mailową z podsumowaniem i formularzem (do wypełnienia), który jest potwierdzeniem zamówienia szkolenia.

  Szkolenia dla rad pedagogicznych

  Kategoria szkoleń: Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

  Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

  O szkoleniu

  Uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wciąż przybywa – obecnie jest ich w szkole prawie dwadzieścia procent. Dlatego proponujemy szkolenie, podczas którego nauczyciele będą doskonalić swoje kompetencje w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z potrzebami i możliwościami uczniów, aby działania podejmowane przez nauczycieli i specjalistów miały charakter ciągły, systematyczny, przemyślany i dobrze zorganizowany.

  Proponowany program szkolenia

  1. Dziecko ze SPE w szkole – dlaczego tak ważna jest obserwacja i rozpoznanie?
  2. Diagnoza funkcjonalna – dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, emocji, rozwoju intelektualnego i inne
  3. Zadania nauczycieli w realizacji PPP w ramach bieżącej pracy z uczniem – formy i metody pracy specjalistów
  4. Efektywne wspieranie dzieci z SPE – uczeń trudny wychowawczo, agresywny, z cechami niedostosowania społecznego
  5. Dokumentowanie przebiegu udzielania PPP – procedury, IPET-y, realizacja wniosków

  Dlaczego warto?

  • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
  • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe 
  • Przygotujemy imienne certyfikaty, zgodne z wytycznymi MEN 
  • Dopasujemy formę oraz program szkolenia do potrzeb grupy 
  • Stworzymy przyjazną przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami
  Szkolenia dla rad pedagogicznych Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  Centrum Rozwoju Edukacji A-Z