O szkoleniu

Projekty edukacyjne są jednym z efektywniejszych narzędzi, pozwalających na przygotowywanie i organizowanie lekcji, które angażują uczniów w podejmowanie działań. Celem proponowanego szkolenia jest przybliżenie uczestnikom zagadnień, związanych z wdrażaniem projektu edukacyjnego nie tylko w zakresie jego metodologii, ale także strony formalnej i organizacyjnej. Podczas zajęć zostaną omówione najważniejsze kwestie, związane z tworzeniem i realizacją projektów edukacyjnych, takie jak: definicja i cele projektu edukacyjnego, etapy jego planowania i wdrażania, metody aktywizujące uczniów, narzędzia ewaluacji oraz przykłady praktycznych realizacji projektów w różnych dziedzinach nauczania.

Proponowany program szkolenia

 1. Projekt edukacyjny w prawie oświatowym
  • Analiza Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. 2017 poz. 356, ze zm.)
  • Przegląd podstawy programowej przez nauczycieli, w obrębie ich przedmiotu, oraz preambuły do rozporządzenia, pod kątem występowania w wymaganych warunkach realizacji podstawy programowej zapisów, odnoszących się do projektu edukacyjnego
 2. Projekt edukacyjny, czyli zdobywanie wiedzy przez doświadczenie – metodologia
  • Projekt edukacyjny jako metoda
  • Etapy projektu
  • Zadania nauczyciela i uczniów
  • Wymagana dokumentacja
 3. Jak oceniać pracę uczniów w czasie trwania projektu edukacyjnego?
  • Na podstawie materiałów pomocniczych, nauczyciele w grupach wypracowują kryteria i zasady oceniania pracy uczniów w czasie realizacji projektu edukacyjnego
 4. Nasze pomysły na projekty edukacyjne
  • Określanie zagadnień z podstawy programowej, które mogą zostać zrealizowane metodą projektu edukacyjnego
  • Określanie tematyki projektów edukacyjnych, czasu ich trwania, sposobu oceniania i prezentacji wyników

Dlaczego warto?

 • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe 
 • Przygotujemy imienne certyfikaty, zgodne z wytycznymi MEN 
 • Dopasujemy formę oraz program szkolenia do potrzeb grupy
 • Stworzymy przyjazną przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami

Zapraszamy do kontaktu

Odpowiemy na wszystkie pytania

Prosimy o uzupełnienie wszystkich pól oznaczonych *.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Szkoleniowe A-Z Marzena Roth z siedzibą al. 3 Maja 26/35, 05-120 Legionowo, adres e-mail: biuro@a-z.edu.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, w tym przedstawienia oferty Centrum Szkoleniowego A-Z Marzena Roth. Informacje o zasadach przetwarzania danych i przysługujących Pani/ Panu prawach zostały opisane w Polityce prywatności.

  Najczęściej zadawane pytania

  Czy Centrum Rozwoju Edukacji A-Z posiada akredytację kuratorium oświaty?

  Tak, jesteśmy niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, posiadającą akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty (Decyzja z dn. 21 lipca 2020 r. do pobrania tutaj) i wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych MEiN pod numerem: 16548

  Czy Centrum Rozwoju Edukacji A-Z znajduje się na tzw. białej liście płatników VAT?

  Nie jesteśmy płatnikami VAT, zatem nie figurujemy na tej liście.

  Czy podane ceny są cenami brutto, czy netto?

  Podane ceny są cenami brutto. Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności nie jesteśmy płatnikami VAT.

  W jaki sposób mogę zapisać się na szkolenie indywidualne?

  Zapraszamy do rejestracji przez naszą stronę internetową. Przy każdym programie szkolenia znajduje się formularz, który należy wypełnić.

  W jaki sposób dokonać zamówienia szkolenia rady pedagogicznej?

  W celu zamówienia szkolenia dla nauczycieli zapraszamy do kontaktu telefonicznego z naszym biurem. Wspólnie omówimy oczekiwania i dopasujemy szkolenie odpowiadające Państwa potrzebom i możliwościom.

  Po omówieniu szczegółów, zamawiający otrzyma wiadomość e-mailową z podsumowaniem i formularzem (do wypełnienia), który jest potwierdzeniem zamówienia szkolenia.

  Szkolenia dla rad pedagogicznych

  Kategoria szkoleń: Innowacje i projekty

  Projekt edukacyjny, czyli nauczanie poprzez działanie

  O szkoleniu

  Projekty edukacyjne są jednym z efektywniejszych narzędzi, pozwalających na przygotowywanie i organizowanie lekcji, które angażują uczniów w podejmowanie działań. Celem proponowanego szkolenia jest przybliżenie uczestnikom zagadnień, związanych z wdrażaniem projektu edukacyjnego nie tylko w zakresie jego metodologii, ale także strony formalnej i organizacyjnej. Podczas zajęć zostaną omówione najważniejsze kwestie, związane z tworzeniem i realizacją projektów edukacyjnych, takie jak: definicja i cele projektu edukacyjnego, etapy jego planowania i wdrażania, metody aktywizujące uczniów, narzędzia ewaluacji oraz przykłady praktycznych realizacji projektów w różnych dziedzinach nauczania.

  Proponowany program szkolenia

  1. Projekt edukacyjny w prawie oświatowym
   • Analiza Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. 2017 poz. 356, ze zm.)
   • Przegląd podstawy programowej przez nauczycieli, w obrębie ich przedmiotu, oraz preambuły do rozporządzenia, pod kątem występowania w wymaganych warunkach realizacji podstawy programowej zapisów, odnoszących się do projektu edukacyjnego
  2. Projekt edukacyjny, czyli zdobywanie wiedzy przez doświadczenie – metodologia
   • Projekt edukacyjny jako metoda
   • Etapy projektu
   • Zadania nauczyciela i uczniów
   • Wymagana dokumentacja
  3. Jak oceniać pracę uczniów w czasie trwania projektu edukacyjnego?
   • Na podstawie materiałów pomocniczych, nauczyciele w grupach wypracowują kryteria i zasady oceniania pracy uczniów w czasie realizacji projektu edukacyjnego
  4. Nasze pomysły na projekty edukacyjne
   • Określanie zagadnień z podstawy programowej, które mogą zostać zrealizowane metodą projektu edukacyjnego
   • Określanie tematyki projektów edukacyjnych, czasu ich trwania, sposobu oceniania i prezentacji wyników

  Dlaczego warto?

  • Posiadamy akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
  • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe 
  • Przygotujemy imienne certyfikaty, zgodne z wytycznymi MEN 
  • Dopasujemy formę oraz program szkolenia do potrzeb grupy
  • Stworzymy przyjazną przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami
  Szkolenia dla rad pedagogicznych Innowacje i projekty Projekt edukacyjny, czyli nauczanie poprzez działanie
  Centrum Rozwoju Edukacji A-Z