fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Podsumowanie pracy szkoły/przedszkola – w trybie online i obiegowym.

Szkolenie online


FORMULARZ REJESTRACYJNY ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE STRONY


→ Prosimy o podawanie w zgłoszeniach e-maili, z których korzystacie Państwo na co dzień – na te adresy będziemy wysyłać bezpośredni link do szkolenia online. Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.
→ Aby dołączyć do spotkania, należy przed szkoleniem kliknąć w przesłany link oraz wypełnić pola tekstowe: imię oraz adres mailowy.
→ Po wypełnieniu pól zostaniesz przekierowany do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, prezentacja oraz czat za pomocą którego możesz się kontaktować z prowadzącym i innymi uczestnikami.
→ Po szkoleniu otrzymasz link do materiałów przygotowanych przez trenera, elektroniczny certyfikat oraz fakturę.


Nie wszystkie zebrania Rady Pedagogicznej muszą być prowadzone on – line! Który tryb wybrać – obiegowy czy on-line? Zapraszam na spotkanie, na którym zaproponuję dwie wersje spotkań Rady Pedagogicznej dotyczących klasyfikacji i podsumowania pracy szkoły, w tym nadzoru pedagogicznego.

Otrzymacie państwo pakiet przygotowanych uchwał stanowiących i opiniujących, przykładowe porządki obrad, wzory protokołów oraz notatek z działań rady w trybie obiegowym.

Zapraszam do wspólnej dyskusji i wymiany poglądów….  w inny niż zwykle sposób – spotkamy się w sieci 😊

 

Cel szkolenia:

Zapoznanie z organizacją zebrania Rady Pedagogicznej  dotyczącego klasyfikacji oraz podsumowania pracy szkoły w dwóch różnych trybach – w trybie obiegowym i  on-line.

Po zajęciach uczestnik:

 1. Zna przepisy prawa wpływające na podsumowanie pracy szkoły za dany rok szkolny.
 2. Potrafi przygotować i przeprowadzić zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej w trybie obiegowym i on-line.
 3. Przeprowadzić radę podsumowującą w trybie obiegowym i on-line.
 4. Przygotować dokumenty ukazujące działania rady pedagogicznej w czasie pracy on-line.

 

Program szkolenia:

 

I.Dwa tryby działania rady pedagogicznej w czasie ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty z powodu przeciwdziałania Covid 19.

 • działania w trybie obiegowym;
 • zebranie on-line;
 • głosowania jawne i tajne we wszystkich trybach (jak je przeprowadzić);
 • zmiany w regulaminie Rady, aby umożliwić działania w innym trybie niż spotkania bezpośrednie;

II. Podstawy prawne rady klasyfikacyjnej i rady podsumowującej pracę szkoły. 

 • przepisy związane z ocenianiem, w tym z klasyfikacją i promocją (zapisy ustawy o systemie oświaty i rozporządzenia w sprawie oceniania);
 • przepisy związane z ograniczeniem funkcjonowania szkół (rozporządzenia w sprawie ograniczenia funkcjonowania szkół i szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół);
 • przepisy związane z podsumowanie roku szkolnego (zapisy Prawa Oświatowego, rozporządzenia w sprawie nadzoru);

III. Przebieg i dokumentowanie zebrania Rady w sprawie klasyfikacji i promocji.

 • terminy związane z klasyfikacją roczną;
 • sposoby i  formy informowania rodziców o przewidywanych ocenach rocznych;
 • organizacja i przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych i egzaminów poprawkowych; przebieg i dokumentowanie zebrania w trybie on-line i działań w trybie obiegowym;
 • uchwała RP w sprawie klasyfikacji rocznej i promocji do klasy programowo wyższej;
 • uchwała RP w sprawie klasyfikacji   końcowej;

IV. Przebieg i dokumentowanie zebrania Rady w sprawie podsumowania pracy szkoły.

 • przebieg i dokumentowanie zebrania w trybie on- line i w trybie obiegowym;
 • podsumowanie nadzoru   Pedagogicznego – przedstawienie wyników i wniosków z nadzoru;
 • formułowanie wniosków z nadzoru  we wszystkich formach nadzoru z uwzględnieniem kierunków polityki oświatowej państwa, w tym  ostatnich zmian dotyczących uwzględnienia sposobu organizacji kształcenia na odległość i stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań;
 • ocena pracy szkoły we wszystkich obszarach (przykładowe zapisy);
 • formułowanie wniosków do dalszej pracy.

 

Prowadzący: Marzena Siejewicz

Edukatorka – absolwentka ministerialnego kursu nadającego kwalifikacyjnego w zakresie umiejętności edukatorskich, profesjonalny trener, ekspertka w zakresie ewaluacji, członek zespołu projektującego zmiany w systemie nadzoru pedagogicznego  oraz wymagania państwa dla szkół i placówek (studia podyplomowe w zakresie nadzoru i ewaluacji), specjalista w zakresie oceniania i pomiaru dydaktycznego oraz analizy EWD, ekspert w zakresie systemowego zarządzania placówkami oświatowymi (uprawnienia do wdrażania systemów ISO i kontroli zarządczej), konsultant ds. normy ISO – prowadziła szkolenia dla wizytatorów do spraw ewaluacji oraz dla dyrektorów szkół z ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły  oraz nauczycieli w projekcie „Nauczyciel badacz”, posiada 15-letnie doświadczenie na stanowisku dyrektora gimnazjum i zespołu szkół ponadgimnazjalnych, wieloletni doradca metodyczny. Od 10 lat związana z Centrum Rozwoju Edukacji A-Z – przeszkoliła tysiące dyrektorów i nauczycieli.

Zapisz się na to szkolenie

Formularz

Wybierz miasto

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.