fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Protokołowanie Rad Pedagogicznych

Praca Rady Pedagogicznej – protokołowanie Rad Pedagogicznych

Celem seminarium jest zapoznanie uczestników z kompetencjami i zadaniami Rady, rolą protokolanta, sposobem dokumentowania pracy Rady w ciągu całego roku szkolnego, wzorami protokołów posiedzeń.

Program szkolenia:

  1. Znaczenie pojęcia rady
  2. Podstawy prawne funkcjonowania rady
  3. Ustawowe kompetencje rady pedagogicznej
  4. Inne zadania rady pedagogicznej
  5. Roczny plan pracy rady z uwzględnieniem kompetencji
  6. Zadania protokolanta
  7. Cechy i sposób pisania protokołów, ćwiczenia w konstruowaniu zapisów
  8. Sposób konstruowania i ćwiczenia w pisaniu uchwał
  9. Przykładowe schematy i układy protokołów dla typowych posiedzeń rady (rada sierpniowa, rada na zakończenie semestru, rada klasyfikacyjna, rada dotycząca ustalenia szkolnego zestawu programów).

 

 

Prowadzący: Marzena Siejewicz

Edukatorka – absolwentka ministerialnego kursu nadającego kwalifikacyje w zakresie umiejętności edukatorskich, profesjonalny trener, starszy specjalista do spraw szkoleń Uniwersytetu Jagiellońskiego, ekspertka w zakresie ewaluacji, członek zespołu projektującego zmiany w systemie nadzoru pedagogicznego oraz wymagania państwa dla szkół i placówek (studia podyplomowe w zakresie nadzoru i ewaluacji), specjalistka w zakresie oceniania i pomiaru dydaktycznego oraz analizy EWD, ekspertka w zakresie systemowego zarządzania placówkami oświatowymi (uprawnienia do wdrażania systemów ISO i kontroli zarządczej, konsultant ds. normy ISO) – prowadzi szkolenia wizytatorów do spraw ewaluacji, dyrektorów szkół z ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły oraz nauczycieli w projekcie „Nauczyciel badacz”, – posiada 15 letnie doświadczenie na stanowisku dyrektora gimnazjum i zespołu szkół ponadgimnazjalnych, wieloletni doradca metodyczny.

Zapisz się na to szkolenie

Formularz

Wybierz miasto

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.