fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Podsumowanie pracy szkoły – szybko i skutecznie


FORMULARZ REJESTRACYJNY ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE STRONY


Jak podsumować pracę szkoły szybko, sprawnie i skutecznie? Zbliża się czas na sprawozdania, informacje zwrotne, oceny i wnioski. Jak przygotować efektywne spotkanie, które wpłynie na podniesienie jakości uczenia, jak zaangażować nauczycieli w proces analizy własnych działań – na te pytania spróbujemy sobie odpowiedzieć w czasie spotkania.

 

Zapraszamy po:

 

 • wzory aktualnych uchwał klasyfikacyjnych
 • przykładowe wnioski i rekomendacje z nadzoru pedagogicznego (negatywne i pozytywne) dotyczące wszystkich kierunków polityki oświatowej państwa oraz procesów uczenia, wychowania i zarządzania,
 • sprawozdanie z nadzoru za rok szkolny 2022/23,
 • plany rad pedagogicznych – klasyfikacyjnej i analitycznej podsumowującej pracę szkoły,
 • przykładowe schematy sprawozdań z działań zespołów nauczycielskich lub w zamian za sprawozdania informacje o działaniach tych zespołów,
 • przykładowe informacje przekazywane radzie przez dyrektora, związane z obowiązkiem dyrektora dotyczącym informowania rady 2x w roku o działaniach szkoły.

 

Program szkolenia:

 

1. Podstawy prawne rady klasyfikacyjnej i rady podsumowującej pracę szkoły

 

 • Przepisy dotyczące organizacji kształcenia uczniów z Ukrainy
 • Przepisy związane z ocenianiem, w tym z klasyfikacją i promocją (zapisy ustawy o systemie oświaty i rozporządzenia w sprawie  oceniania)
 • Przepisy związane z podsumowaniem roku szkolnego (zapisy Prawa Oświatowego, rozporządzenia w sprawie nadzoru)

 

2. Przebieg i dokumentowanie zebrania Rady w sprawie klasyfikacji i promocji, w tym klasyfikacja uczniów z Ukrainy

 

 • Terminy związane z klasyfikacją roczną, zapisy w statucie
 • Sposoby i formy informowania rodziców o przewidywanych ocenach rocznych – zapisy w statucie
 • Organizacja i przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych i egzaminów poprawkowych, tryb podwyższania ocen rocznych – zapisy w statucie
 • Klasyfikowanie uczniów z Ukrainy, wyłączenie z klasyfikacji rocznej ucznia będącego obywatelem Ukrainy uczęszczającego do oddziału przygotowawczego
 • Przebieg i dokumentowanie zebrania klasyfikacyjnego rady
 • Uchwała RP w sprawie klasyfikacji rocznej i promocji do klasy programowo wyższej
 • Uchwała RP w sprawie klasyfikacji końcowej

 

3. Przebieg i dokumentowanie zebrania Rady w sprawie podsumowania pracy szkoły

 

 • Ocena pracy szkoły we wszystkich obszarach (przykładowe zapisy)
 • Ocena pracy szkoły na podstawie informacji zbieranej od nauczycieli
 • Formułowanie wniosków do dalszej pracy

 

4. Podsumowanie nadzoru pedagogicznego

 

 • Podsumowanie nadzoru Pedagogicznego – przedstawienie wyników i wniosków z nadzoru
 • Formułowanie wniosków z nadzoru, z uwzględnieniem kierunków polityki oświatowej państwa

 

5. Partycypacyjne metody pracy z radą pedagogiczną

 

 • Metoda world cafe
 • Metoda open space
 • Metoda Johna Fischera
 • Metoda sukces sukces
 • ½ SWOT

WAŻNE INFORMACJE:

 

 1. Prosimy o podawanie w zgłoszeniach e-maili, z których korzystacie Państwo na co dzień – na te adresy będziemy wysyłać bezpośredni link do szkolenia online. Link do webinaru przekazujemy dzień przed szkoleniem
 2. Aby dołączyć do spotkania, należy przed szkoleniem kliknąć w przesłany link oraz wypełnić pola tekstowe: imię oraz adres mailowy
 3. Po wypełnieniu pól nastąpi przekierowanie do okna, w którym będzie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, prezentacja oraz czat, za pomocą którego można się kontaktować z prowadzącym i innymi uczestnikami
 4. Po szkoleniu, na adres mailowy podany w zgłoszeniu, zostanie wysłany link do materiałów, przygotowanych przez trenera, elektroniczny certyfikat oraz faktura

Prowadzący: Marzena Siejewicz

Edukatorka – absolwentka ministerialnego kursu nadającego kwalifikacyjnego w zakresie umiejętności edukatorskich, profesjonalny trener, ekspertka w zakresie ewaluacji, członek zespołu projektującego zmiany w systemie nadzoru pedagogicznego  oraz wymagania państwa dla szkół i placówek (studia podyplomowe w zakresie nadzoru i ewaluacji), specjalista w zakresie oceniania i pomiaru dydaktycznego oraz analizy EWD, ekspert w zakresie systemowego zarządzania placówkami oświatowymi (uprawnienia do wdrażania systemów ISO i kontroli zarządczej), konsultant ds. normy ISO – prowadziła szkolenia dla wizytatorów do spraw ewaluacji oraz dla dyrektorów szkół z ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły  oraz nauczycieli w projekcie „Nauczyciel badacz”, posiada 15-letnie doświadczenie na stanowisku dyrektora gimnazjum i zespołu szkół ponadgimnazjalnych, wieloletni doradca metodyczny. Od 10 lat związana z Centrum Rozwoju Edukacji A-Z – przeszkoliła tysiące dyrektorów i nauczycieli.

Zapisz się na to szkolenie

Wybierz termin, aby przejść do formularza rejestracji

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email