fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Jak wspierać aktywność dziecka w przedszkolu, żeby podnosić poziom jego integracji sensorycznej?

W podstawie programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, znajduje się zapis, dotyczący obowiązku wspierania aktywności dziecka, która podnosi jego poziom integracji sensorycznej. Jest to zadanie do realizowania w toku codziennej pracy z dziećmi przez nauczycieli wychowania przedszkolnego.

Podczas zajęć zostanie wyjaśnione zagadnienie integracji sensorycznej oraz zdefiniowane jej zaburzenia. Uczestnicy dowiedzą się, jak rozpoznać u dziecka problemy w tym obszarze, otrzymają także praktyczny kwestionariusz oraz poznają sposoby wspierania aktywności dzieci, podnoszącej poziom integracji sensorycznej.

Przedstawione będą konkretne ćwiczenia, gry, zabawy, do wykorzystania w pracy z dziećmi, wspierające rozwój motoryki małej i dużej oraz rozwijające odbiór świata pięcioma zmysłami. Większość zaprezentowanych ćwiczeń można wykonywać ze wszystkimi dziećmi w oddziale przedszkolnym, niektóre należy zastosować w pracy indywidualnej, np. podczas porannego schodzenia się dzieci lub w pracy popołudniowej. W niektóre z nich można włączyć także dorosłych, co można wykorzystać jako zachętę dla rodziców podczas zajęć otwartych lub uroczystości przedszkolnych z ich udziałem.

 

Program szkolenia:

 

  1. Wyjaśnienie zagadnienia integracji sensorycznej oraz zdefiniowanie jej zaburzeń

  2. Jak rozpoznać, że dziecko może mieć problem z integracja sensoryczną? Praktyczny do wykorzystania kwestionariusz

  3. W jaki sposób wspierać aktywność dziecka, by podnieść poziom jego integracji sensorycznej? Praktyczne rozwiązania

  4. Ćwiczenia, wspierające rozwój motoryki małej i motoryki dużej – propozycje zabaw

  5. Ćwiczenia, rozwijające odbiór świata zmysłami wzroku, słuchu, węchu, dotyku i smaku – propozycje zabaw

  6. Przykłady ćwiczeń i zabaw, do których można włączyć rodziców, np. podczas zajęć otwartych lub uroczystości przedszkolnych

  7. Pomysły na samodzielne oraz wspólne z dziećmi wykonanie pomocy dydaktycznych i zabawek, służących podnoszeniu poziomu integracji sensorycznej dzieci

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.