fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Kreatywne metody pracy o tematyce patriotycznej, realizowane z dziećmi w wieku przedszkolnym

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego zostaną przedstawione sposoby kształtowania poczucia tożsamości narodowej oraz procesu poczucia przynależności do narodu i kraju u dzieci. Pokażemy, jak zaplanować działania, służące budowaniu tych u postaw u dzieci w wieku przedszkolnym, jakie ćwiczenia i zabawy zaproponować przedszkolakom, aby były dla nich atrakcyjne i spełniły swój cel.

Program szkolenia:

 1. Wychowanie patriotyczne w przedszkolu
  – Cele wychowania patriotycznego
  – Wychowanie, patriotyzm, wartości, zasady, ojczyzna, mała ojczyzna
 2. Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych w przedszkolu
  – Zadania i cele wychowania patriotycznego
  – Czynniki wpływające na kształtowanie postaw patriotycznych w powiązaniu z rozwijaniem kompetencji kluczowych w ramach podstawy programowej i kierunków polityki oświatowej państwa
  – Zadania nauczycieli w wychowaniu patriotycznym
 3. Metody służące kształtowaniu postaw patriotycznych i kompetencji obywatelskich
  – Ćwiczenia warsztatowe – działania służące rozwijaniu obywatelskich i patriotycznych postaw dzieci;
  – Kreatywne propozycje zajęć o tematyce patriotycznej
  – Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym. sposoby prowadzenia spotkań z rodzicami dotyczących tematyki patriotycznej
  – Rozmowa o sposobach kształtowania postaw patriotycznych