fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Skoncentrowani na rozwiązaniach. Jak rozwiązywać problemy w szkole szybko i skutecznie?

W szkole każdego dnia spotykamy się z trudnymi sytuacjami: przemoc rówieśnicza, uzależnienia behawioralne, niewykonywanie poleceń nauczycieli, łamanie regulaminów itp. Nauczycielom potrzeba narzędzi, które pozwolą na znalezienie rozwiązania problemu, najbardziej optymalnego dla sytuacji, w której znalazł się uczeń. Rozwiązanie jest tu rozumiane, jako stan pożądany i znajdujący się w przyszłości.

Strategia, kierunek pracy, determinowane są tym, co uczeń uważa za najważniejsze dla niego. To uczeń jest osobą, która wyznacza cele oraz ocenia postępy, a także podejmuje decyzje, dotyczące dalszego postępowania. Dzięki temu, to on przejmuje odpowiedzialność za proces, w którym wspierają go rówieśnicy, rodzice, nauczyciele i inne osoby.

Nauczyciel przestaje być „ekspertem” od rozwiązania problemu (wiem, co dolega uczniowi i co powinien on zrobić, żeby rozwiązać problem). Nauczyciel jest „ekspertem” jedynie w zakresie współtworzenia z uczniem precyzyjnej wizji celu. Pomaga uczniowi budować najbardziej optymalną drogę do jego osiągnięcia oraz szuka sposobów na jego realizację. W ten sposób uczeń przyjmuje odpowiedzialność za siebie, rozwija samoświadomość, uczy się samoregulacji i podąża ścieżką samorozwoju.

 

Program szkolenia:

 

1. Podstawowe założenia nurtu skoncentrowanego na poszukiwaniu rozwiązań

 

 • „Ważna jest przyszłość, nie przeszłość”
 • „Życie jest proste, nie komplikuj”

 

2. Metody i techniki pracy z uczniem

 

 • Warunki spotkania z uczniem
 • Pomocne pytania dotyczące potrzeb ucznia, celów i pożądanej zmiany
 • „Technika doceniania”
 • „Technika skalowania”
 • Wydobywanie i tworzenie zasobów
 • Zamiast koncentracji na problemach-planowanie rozwiązań
 • „W poszukiwaniu pozytywnych doświadczeń”
 • „Technika cudu”

 

3. Praktyczne zastosowanie kluczowych metod

 

 • Metoda „małych kroków”
 • Wybrane techniki- radzenie sobie ze emocjami, itp.

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.