fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Rola i kompetencje rodziców w szkole – od partnerstwa do współpracy

Myśląc i rozmawiając o szkole często skupiamy się na nauczycielach i uczniach. Trzecią grupą stanowiącą społeczność szkolną są rodzice. To dzięki sprawnej współpracy nauczycieli i rodziców, można stworzyć optymalne warunki rozwoju uczniów.
Efektywna współpraca nauczycieli i rodziców podnosi prestiż szkoły, a jednocześnie pomaga rozwiązywać bieżące problemy. Jakie są obowiązki i prawa rodziców w szkole? Jakie możliwości ma szkoła w procesie wychowania? Jak powinna wyglądać sprawna komunikacja? Na te i inne pytania znajdziemy odpowiedź w czasie szkolenia. Będzie ono także wspólną refleksją nad możliwościami konstruktywnej współpracy z Radą Rodziców, jako organem szkoły, ale też wszystkimi rodzicami.

 

Program szkolenia:

 

1. Kompetencje Rady Rodziców

 

 • Podstawa prawna funkcjonowania Rady Rodziców w szkole
 • Rada Rodziców jako organ statutowy szkoły
 • Kompetencje Rady Rodziców i rad oddziałowych
 • Procedura wyboru przedstawicieli rodziców
 • Uprawnienia Rady Rodziców
 • Finanse Rady Rodziców i rad oddziałowych
 • Regulamin funkcjonowania Rady Rodziców

 

2. Współpraca szkoły z Radą Rodziców

 

 • Opiniowanie dokumentów szkolnych
 • Uchwalanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły
 • Sposób zbierania i wydatkowania funduszy
 • Finansowanie imprez i wycieczek szkolnych
 • Udział Rady Rodziców w pracach zespołów zadaniowych i nauczycielskich
 • Przygotowywanie imprez szkolnych przez Radę Rodziców – odpowiedzialność za bezpieczeństwo
 • Udział Rady Rodziców w procesie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom

 

3. Rozwiązywanie sporów między organami szkoły

 

 • Spory kompetencyjne
 • Zapisy statutowe

 

4. Zasady współpracy nauczycieli z radami oddziałowymi i rodzicami

 

 • Określenie zasad współpracy, wspólnych celów i norm zespołowych, ustalenie kontraktu, zasad odpowiedzialności
 • Obowiązki wobec rodziców wynikające z przepisów prawa
 • Przykłady tzw. „dobrych praktyk” w budowaniu relacji z rodzicami uczniów
 • Udział rodziców w wydarzeniach klasowych

 

5. Sytuacje konfliktowe w relacjach z rodzicami

 

 • Zasady prowadzenia i dokumentowania „trudnych” rozmów
 • Konflikty między rodzicami i wewnątrzrodzinne – sposób reagowania ze strony szkoły i nauczycieli
 • Przygotowanie spotkania z rodzicami
 • Omówienie podstaw prawnych dotyczących wpływu sytuacji konfliktowych na sytuację ucznia i obowiązków nauczyciela

 

 

 

 

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.