fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Konflikt początkiem drogi do celu – skuteczne prowadzenie mediacji

Słowo konflikt zwykle nie budzi w nas przyjemnych skojarzeń. Unikanie konfliktów należy do częstych postaw nie tylko w gronie pracowników, ale niestety także w rodzinie, wśród przyjaciół. Niestety, ponieważ bez wejścia w konflikt, bez rozpoznania różnorodności potrzeb i oczekiwań, nie jesteśmy w stanie stworzyć głębszych relacji, zrealizować projektów, czy wspólnie pokonywać trudności.

Konflikt jest nieodłącznym elementem naszej codzienności. Jej pozytywnym aspektem. Szansą na rozwój. Dzięki szkoleniu uczestnicy poznają sposoby konstruktywnego podejścia do sytuacji konfliktowych i udoskonalą umiejętność rozwiązywania ich, z korzyścią dla każdej ze stron.

 

Program szkolenia:

 

1. Znaczenie konfliktu, źródła i rodzaje konfliktu

 

 • Konflikt jako naturalny element związany z interakcjami społecznymi
 • Przyczyny konfliktu i czemu służą konflikty
 • Pozytywna i negatywna rola konfliktu
 • Techniki kierowania konfliktem
 • Określenie celu do osiągnięcia
 • Sposoby reagowania na konflikty
 • Strategie zachowań w konflikcie

 

2. Mediacje oparte na wartościach, zasady prowadzenia skutecznych mediacji

 

 • Wyjście z konfliktu
 • Fazy rozwiązań
 • Metoda negocjacji oparta na zasadach
 • Analiza transakcyjna
 • Zasady mediacji (dobrowolność, bezstronność, neutralność, poufność)
 • Czynniki wpływające na przebieg mediacji
 • Wsparcie dla drugiej strony w procesie rozwiązywania problemu

 

3. Prowadzenie trudnych rozmów z rodzicami, włączanie rodziców do współpracy

 

 • Określanie celu
 • Rola kontraktu
 • Dialog
 • Unikanie pułapek słownych i blokad komunikacyjnych
 • Omówienie ról w trójkącie dramatycznym
 • Aktywne słuchanie

 

4. Budowanie zespołu, współpraca nauczycieli w pokonywaniu problemów

 

 • Określenie zasad współpracy, wspólnych celów i norm zespołowych
 • Ustalenie kontraktu, zasad odpowiedzialności za zespół
 • Uwspólnienie wartości
 • Uzgodnienie kierunków
 • Podział zadań
 • Zapobieganie konfliktom
 • Praca nad zadaniem
 • Unikanie rywalizacji

5. Trudna rozmowa – ćwiczenie – omówienie metodą superwizji

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.