fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Tożsamość płciowa – fakty i mity

Tożsamość płciowa to osobiste poczucie własnej płci społeczno-kulturowej. To świadomość „Jestem mężczyzną” lub „Jestem kobietą”. Może też być to kombinacja obu tych pojęć lub żadne z nich.

Rozwój seksualności, psychoseksualny – z którego ta wiedza wynika jest procesem naturalnym. Zaczyna się od urodzenia i zachodzi na każdym etapie ludzkiego życia, aż do śmierci. W tym czasie podlega nieustannym wpływom czynników zewnętrznych i wewnętrznych oraz ma ogromne znaczenie dla dobrostanu jednostki.

Rozwój psychoseksualny jest doświadczeniem uniwersalnym, może jednak, w zależności od osoby, przebiegać w różnym tempie, mieć odmienne etapy czy formę.

„Wszechstronna edukacja seksualna ma na celu wyposażenie młodych osób w wiedzę, umiejętności, postawy i wartości niezbędne im do określenia własnej seksualności i cieszenia się nią zarówno pod względem fizycznym, jak i emocjonalnym, indywidualnie i w związkach. Edukacja seksualna rozpatruje seksualność w sposób holistyczny, w kontekście emocjonalnego i społecznego rozwoju. Równocześnie uznaje się, iż samo dostarczenie informacji nie jest wystarczające. Osobom w wieku młodzieńczym należy umożliwić nabycie zasadniczych umiejętności życiowych i rozwój pozytywnych postaw oraz wartości”.

 

Program szkolenia:

 

  1. Rozwój psychoseksualny człowieka – krótki rys
  2. Tożsamość płciowa a płeć biologiczna a
  3. Tożsamość płciowa a orientacja seksualna
  4. Płeć a gender
  5. Edukacja seksualna a seksualizacja
  6. LGBTQ2S+ co to znaczy i dlaczego jest ważne
  7. Dziecko o innej orientacji lub tożsamości w szkole
  8. Rozmowy z uczniami, rozmowy z rodzicami
  9. Tolerancja, akceptacja, antydyskryminacja, równość.

 

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.