fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Statut w szkole ponadpodstawowej

Statut jest najważniejszym aktem prawa wewnątrzszkolnego. Powinien być on zatem zgodny z aktualnymi przepisami prawa, zwierać przemyślane zapisy, mieć skonkretyzowaną treść – szczególnie w zakresie bezpieczeństwa, zadań organów szkoły, praw uczniów i wewnątrzszkolnego oceniania. Podczas szkolenia zostaną przedstawione zgodne z prawem i techniką prawodawczą zapisy, które muszą się znaleźć w tym najważniejszym dla szkoły dokumencie. Program proponowanych zajęć jest dostosowany do realiów i potrzeb szkół ponadpodstawowych.

 

Program szkolenia:

 

1. Statut i jego znaczenie w działalności szkoły

 

  • Statut jako „konstytucja” szkoły, regulująca funkcjonowanie wszystkich organów i uczestników szkolnej społeczności

2. Regulacje prawne związane ze statutem szkoły

 

  • Zapisy prawa oświatowego o roli i funkcji statutu
  • Techniki prawodawcze
  • Zasady nowelizacji

 

3. Przykłady zapisów statutowych, analiza, tworzenie nowych zapisów

 

  • Działanie na konkretnych zapisach statutowych, zgodnych z prawem i techniką prawodawczą

 

4. Podsumowanie

 

  • Ewaluacja założeń
  • Całościowe spojrzenie na konstruowanie zgodnego z prawem statutu w szkole ponadpodstawowej

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.