fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Od września 2022 r. zmieniły się zasady oceny pracy nauczyciela. Dlatego pojawia się wiele pytań, dotyczących aktualnych przepisów prawa w tym zakresie, kryteriów oceny, czy roli oceny pracy nauczyciela z jego ścieżką awansu zawodowego. Zapraszamy na szkolenie, podczas którego uczestnicy zapoznają się z aktualnymi kryteriami oceny pracy, a także dowiedzą się jak w sposób praktyczny, planowy i efektywny przygotować się do obowiązującej procedury.

 

Program szkolenia

 

1. Ocena w prawie

 

 • Regulacje prawne dotyczące oceny pracy nauczyciela w Karcie Nauczyciela
 • Regulacje prawne wpisane do rozporządzenia w sprawie oceny pracy

 

2. Tryb ustalania oceny i tryb odwoławczy

 

 • Terminy w trybie oceny
 • Zadania dyrektora
 • Obowiązujące dokumenty – przykładowe dokumenty, w tym: informacje o rozpoczęciu oceny, wnioski o ocenę, prośby o opinię kierowane do mentora, rady rodziców, doradcy metodycznego, informacje o przedłużeniu czasu oceny, informacje o terminie i miejscu zapoznania się z projektem oceny, krótki protokół z zapoznania się z projektem oceny w przypadku udziału przedstawiciela związków, przykładowe karty oceny

 

3. Kryteria podstawowe w ocenie pracy nauczyciela

 

 • Pogłębiona analiza kryteriów oceniania
 • Opis kryteriów ze wskazaniem działań nauczyciela spełniających kryteria i dokumentacji nauczyciela
 • Przykładowe rozwiązania (opis kryteriów z punktacją)

 

4. Kryteria dodatkowe

 

 • Pogłębiona analiza kryteriów oceniania
 • Opis kryteriów ze wskazaniem działań nauczyciela spełniających kryteria i dokumentacji nauczyciela
 • Przykładowe rozwiązania (opis kryteriów z punktacją)

 

5. Ocena a awans zawodowy nauczyciela i sposób zatrudnienia

 • Ocena w czasie przygotowania do zawodu (warunek awansu na nauczyciela mianowanego)
 • Ocena w czasie pracy na stanowisku nauczyciela mianowanego (warunek awansu na n-la dyplomowanego)
 • Ocena nauczyciela dyplomowanego
 • Ocena w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy
 • Ocena pracy a sposób zatrudniania

 

6. Dyrektor i jego rola w ocenie

 

 • Zadania dyrektora
 • Motywacyjna rola oceny
 • Powiązanie oceny z systemami motywacyjnymi w szkole

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.