fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Statut szkoły i jego dostosowanie do Ustawy Prawo oświatowe

Statut szkoły (placówki) jest najważniejszym dokumentem określającym organizację oraz zadania szkoły w zakresie  pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Jest aktem prawa wewnętrznego, powinien odzwierciedlać specyfikę szkoły, a także być w zgodzie z prawem oświatowym, dlatego jego treść powinna być najwyższej jakości. Nadzór nad przestrzeganiem statutu sprawuje dyrektor i kurator oświaty.

Waga tego dokumentu wymaga od dyrektora i nauczycieli stałego monitorowania zawartych w nim zapisów, w szczególności bieżącego dokonywania modyfikacji, odpowiadających zmianom przepisów prawa oświatowego.

 

Program szkolenia:

 

1. Rola i znaczenie statutu szkolnego w działalności szkoły

 

2. Wpływ przepisów prawnych na tworzenie statutu szkoły

 

3. Tworzenie statutu, z uwzględnieniem zasad technik prawodawczych

 

  • Budowa statutu
  • Prawidłowe dokonywanie zmian w statucie
  • Jednostki redakcyjne statutu
  • Sporządzanie  uchwał  rady pedagogicznej dotyczących zmian w statucie lub przyjęcia nowego statutu
  • Elementy, które powinny  znaleźć się  w statucie zgodnie z nowymi przepisami prawa

 

4. Analiza przykładowego statutu, pod kątem poprawności merytorycznej i technicznej

 

5. Analiza nowych uregulowań prawnych, pod kątem ich przydatności do tworzenia statutu szkoły

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.