fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Nauczyciel w szkole – jego rola, funkcja i odpowiedzialność

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli wszystkich  typów szkół. Jego celem jest uświadomienie uczestnikom ich roli i odpowiedzialności za podejmowane, na terenie szkoły i poza nią, działania oraz ich roli społecznej, jaką pełnią w stosunku do uczniów.

 

Program szkolenia:

 

 1. Prawa i obowiązki nauczyciela, wynikające z prawa oświatowego oraz z Ustawy Karta Nauczyciela

 2. Zadania wychowawcy klasy. w zakresie kontroli wykonywania obowiązku szkolnego przez uczniów danej klasy

 3. Obowiązki pracodawcy, wynikające z Kodeksu Pracy

 4. Obowiązki pracownika, wynikające z Kodeksu Pracy

 5. Szczególne uprawnienia nauczyciela – prawo do ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych

 6. Odpowiedzialność nauczycieli, w związku z ochroną, przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych

 7. Odpowiedzialność nauczyciela, wynikająca z Kodeksu Cywilnego – dobra osobiste

 8. Obowiązki nauczycieli, wynikające z aktów wykonawczych do ustaw

 9. Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela

 10. Odpowiedzialność porządkowa nauczyciela

 11. Ocena pracy nauczyciela

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.