fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Majątek szkoły – inwentaryzacja i odpowiedzialność prawna

Odpowiedzialność za szkolne mienie bywa źródłem wielu nieporozumień i konfliktów. Bardzo często w przypadku, gdy dochodzi do jego dewastacji, czy niebezpiecznych w skutkach awarii, pojawiają się wątpliwości, co do wskazania osób odpowiedzialnych, czy zakresu odpowiedzialności nauczycieli, a także trybu postępowania. W trakcie proponowanego szkolenia zostaną omówione zarówno obowiązki kierownika jednostki w zakresie przeprowadzania inwentaryzacji, jak i odpowiedzialności prawnej pracowników oraz rodziców i uczniów.

 

Program szkolenia:

 

1. Inwentaryzacja majątku szkoły

 

  • Przepisy prawa w zakresie sporządzenia inwentaryzacji, obowiązki kierownika jednostki oraz pracowników

 

2. Zadania i obowiązki dyrektora szkoły wynikające w z przepisów prawa w zakresie mienia szkolnego

 

  • Przepisy prawa a zadania i obowiązki dyrektora

 

3. Powierzenie mienia pracownikowi i rozliczenie powierzonego mienia

 

  • Obowiązki pracodawcy w zakresie powierzonego mienia – zadania wynikające z przepisów prawa w zakresie rozliczenia z powierzonego mienia

 

4. Odpowiedzialność prawna nauczycieli w zakresie powierzonego mienia

 

  • Zadania nauczyciela w trakcie sprawowanego nadzoru nad uczniami, w zakresie ochrony mienia szkolnego
  • Zasady postępowania w przypadku uszkodzenia mienia przez ucznia, będącego pod nadzorem nauczyciela
  • Odpowiedzialność prawna nauczycieli w świetle obowiązujących przepisów
  • Przykłady orzeczeń sądowych

 

5. Odpowiedzialność prawna uczniów i rodziców w zakresie mienia szkolnego

 

  • Przepisy regulujące odpowiedzialność rodziców i uczniów w zakresie mienia szkolnego

 

6. Prawidłowe zapisy statutu w zakresie odpowiedzialności za majątek szkoły i bezpieczeństwa z nim związanego

 

7. Postępowanie w sytuacjach spornych

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.