fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi stale przybywa – teraz jest ich w szkole prawie dwadzieścia procent. Dlatego proponujemy szkolenie, podczas którego nauczyciele będą doskonalić swoje kompetencje w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z potrzebami i możliwościami uczniów, aby działania podejmowane przez nauczycieli i specjalistów miały charakter ciągły, systematyczny, przemyślany i dobrze zorganizowany.

 

Program szkolenia:

 

1. Dziecko ze SPE w szkole – dlaczego tak ważna jest obserwacja i rozpoznanie?

 

2. Diagnoza funkcjonalna – dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, emocji, rozwoju intelektualnego i inne

 

3. Zadania nauczycieli w realizacji PPP w ramach bieżącej pracy z uczniem – formy i metody pracy specjalistów

 

4. Efektywne wspieranie dzieci z SPE – uczeń trudny wychowawczo, agresywny, z cechami niedostosowania społecznego

 

5. Dokumentowanie przebiegu udzielania PPP – procedury, IPET-y, realizacja wniosków

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.