fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole w kontekście zmian związanych z edukacją włączającą

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego uczestnicy zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności z obszaru organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz edukacji włączającej, rozumianej jako edukacja dostępna dla każdej osoby uczącej się, w tym organizacji kształcenia specjalnego, konstruowania IPET i WOPFU. Na zajęciach zostaną również przedstawione przykłady praktycznych rozwiązań do wykorzystania w pracy z uczniami o szczególnych potrzebach oraz możliwe formy współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

 

Program szkolenia:

 

1.  Uporządkowanie wiedzy na temat pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnej z prawem oświatowym, w tym organizacji kształcenia specjalnego (IPET i WOPFU)

 

  • Podstawy prawne organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym wdrażania edukacji włączającej
  • Przykłady rozwiązań dotyczących prawidłowej organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole

 

2. Jak właściwie organizować współpracę nauczycieli i specjalistów w szkole – zadania poszczególnych osób zapisane w prawie

 

  • Zadania nauczycieli i specjalistów zgodne z Rozporządzeniem
  • Właściwa organizacja pracy zespołów oraz dokumentowanie pracy

 

3. Wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę dotyczącą założeń edukacji włączającej

 

  • Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, niepełnosprawności i zdrowia (ICF)
  • Klasyfikacja ICD – 11
  • Ocena funkcjonalna w praktyce – przykłady narzędzi do wykorzystania

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.