fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Kim jestem i dokąd zmierzam? Motywowanie i odkrywanie pasji

Każde spotkanie nauczyciela z dzieckiem, klasą, czy rodzicem, jest dobrą okazją do budowania i wzmacniania pożądane dzisiaj postawy – aktywności ukierunkowanej na samorozwój. Świadoma jednostka – chętna i otwarta na współpracę, to zjawisko, które w odczuciu wielu praktyków, z roku na rok, staje się coraz rzadsze. Niejeden z nas ma na swoim koncie sukcesy w tym obszarze, jednak zapewne są też przypadki pokazujące, że pomimo wykorzystania wszelkich posiadanych zasobów, nie udało się wpłynąć na ucznia, który pozostał w szkolnej strefie niemożności, pod nazwą: ,,trudno, już nic się nie da zrobić, tak już musi być”. Dziś nie wystarczy, żeby nauczyciel był świetnym specjalistą w swojej dziedzinie. Dziś potrzebny jest nie tylko świetny przedmiotowiec, ale też kompetentny pedagog, potrafiący wpływać na zmiany postaw i zachowań.

W jaki sposób dokonać zmian w schematach myślenia o szkole i uczeniu się? Jak sprawić, aby proces uczenia opierał się o dialog oraz współpracę dwóch stron: nauczyciela i ucznia? Wreszcie jak wprowadzić takie zmiany, które będą wspierać proces nauczania na lekcji? Zapraszamy na szkolenie, prowadzone metodą warsztatową i zawierające nie tylko solidną wiedzę w tym obszarze, ale też praktyczne wskazówki i rozwiązania.

 

Program szkolenia:

 

 1. Anatomia zmiany

 2. Co się zmienia? Co się nie zmienia?

 3. Etapy dokonywania zmian

 4. Jak dokonać zmiany?

 5. Paradygmaty aktywnego i biernego myślenia, w procesie zmiany

 6. Automotywacja i motywacja – jak pomóc sobie i innym w dokonaniu zmiany?

 7. Uważność, jako strategia pokonywania codziennych trudności

 8. Wzajemne uczenie się uczniów od siebie

 9. Rola oceny i porażki w kształtowaniu motywacji do pracy

 10. Projektowanie procesu skutecznego uczenia się uczniów

 11. Organizacja procesu uczenia się – wybrane zagadnienia

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.