fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Innowacje pedagogiczne w szkole/przedszkolu – od pomysłu do realizacji

Zgodnie z najnowszymi doniesieniami naukowymi (neuroobrazowanie pracy mózgu) wiemy, że największą chłonność korową mają mózgi małych dzieci. Naturalną cechą dziecka jest ciekawość, chęć poznawania otaczającego świata i dowiadywania się nowych, interesujących rzeczy. Dzisiaj nie wystarczy być kreatywnym nauczycielem, by te potrzeby zaspokajać. Gwałtowność rozwoju TIK, kryzys więzi i emocji, nowe horyzonty poznawcze, do czego dodatkowo przyczyniła się pandemia zmuszają nauczycieli do przyjęcia postawy uwrażliwionego twórcy, który wspiera, uczy i zachęca do rozwoju. Proponujemy Państwu szkolenia, podczas którego, oprócz praktycznych informacji związanych z zainicjowaniem innowacji w placówce, otrzymacie wiele pomysłów, które sprawdziły się w wielu przedszkolach i szkołach.

Program:

1.Najpierw innowator potem innowacja

Nauczyciele często mówią, że nie są na tyle twórczy, aby wdrożyć coś absolutnie nowego. Takie myślenie hamuje, albo wręcz uniemożliwia kreatywną aktywność i realizowanie nowatorstwa. Twórcze myślenie nie jest wyjątkową właściwością naszego umysłu, to umiejętność, którą można doskonalić, a innowację zawsze zaczynamy
od postawy innowatora.

2.Od pomysłu do realizacji

Dokumentacja zgodna z aktualnym stanem prawnym. Przykładowe uzasadnienie z odwołaniem się do teorii pedagogicznych. Dokumentowanie przebiegu innowacji. Ewaluacja.

3. Nowe nie zawsze innowacyjne

Zdarza się, że nowatorskie pomysły nie kończą się sukcesem. Stawianie wielu celów do realizacji i sztywne formy realizacji mogą prowadzić do porażki w konsekwencji do zniechęcenia i zaniechania podejmowania kolejnych działań. O zagrożeniach i wyzwaniach…

4. Innowacje edukacyjne i wychowawcze

Zasady wprowadzania innowacji adoptowanej lub adaptowanej.  Etapy, ważne informacje, zachęta do innowacji edukacyjnych i wychowawczych…

5. Niezwykłe poznawanie zwykłych rzeczy – polisensoryczne doświadczanie

Czego można się nauczyć, turlając się po folii bąbelkowej? Co wafle tortowe mają do malowania obrazów?  Dlaczego sałatka ma szorstki smak, a puzon wydaje gorzki dźwięk?  Kilka inspiracji na innowację…

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.