fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Zintegrowana Strategia Umiejętności – jak rozwijać kompetencje osobiste i zawodowe?

Umiejętności stanowią kluczowy czynnik, który zabezpiecza przed wykluczeniem społecznym, ma duży wpływ na postęp technologiczny i sprawne funkcjonowanie na dynamicznie zmieniającym rynku pracy. Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane wyniki badań prowadzonych w zakresie umiejętności przyszłości. Uczestnicy poznają ciekawe metody i formy pracy  doskonalenia najbardziej pożądanych umiejętności osobistych i zawodowych, takich jak: budowanie motywacji, zarządzanie czasem, budowania indywidualnych planów rozwoju. Szkolenie wpisuje się w piąty kierunek polityki oświatowej państwa: Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych. Zaprezentowane podczas szkolenia metody i formy pracy będą miały charakter dualny, czyli mogą być zastosowane w celu doskonalenia umiejętności osobistych nauczyciela jak również podczas pracy z uczniami.

Program szkolenia:

 

1. Założenia ZSU – badania, omówienie najważniejszych elementów systemu, ścieżki uczenia się, efekty uczenia się

 • Omówienie wyników badań
 • Najważniejsze elementy systemu
 • Ścieżki uczenia się
 • Efekty uczenia się

2. Rola nauczyciela we współczesnej szkole – warsztat

 • Nauczyciel jako mentor i coach
 • Wybrane techniki coachingowe
 • Zarządzanie czasem
 • Organizacja pracy
 • Praca z celem

3. Tworzenie Indywidualnych Planów Rozwoju

 • Analiza aktualnej wiedzy, doświadczenia i zasobów
 • Identyfikacja obszarów do rozwoju
 • Określanie celów i sposobu monitorowania ich realizacji

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.