fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Trening kreatywności. Jak pobudzać własną kreatywność i kreatywność uczniów?

Dzisiejszy świat zmienia się w niespotykanym dotąd tempie, dlatego elastyczne podejście, uwzględniające wielość i różnorodność spojrzeń, staje się coraz bardziej pożądane, nie tylko w życiu codziennym, ale i na rynku pracy. Szybki rozwój i związane z nim rosnące możliwości sprawiają, że aby zaistnieć trzeba się wyróżnić. Jak to zrobić? Jak zwrócić uwagę, zaciekawić, zainspirować drugą osobę? W erze informacji dostęp do ,,twardej wiedzy’’ nie stanowi problemu. Problem pojawia się dopiero wtedy, kiedy zastanawiamy się nad formą – opakowaniem tej wiedzy – jak ją pokazać, czy zaprezentować?

Dlatego też w szkołach nauczyciele coraz częściej poszukują metod, form pracy, które nie tylko pobudzają do aktywności, ale i zaciekawią na tyle, że skłonią uczniów do przejęcia inicjatywy w dalszym pogłębianiu wiedzy. Zapraszamy na szkolenie, które dostarczy uczestnikom wiedzy, metod i narzędzi, przydatnych do rozwijania wśród dzieci i młodzieży jednych z najbardziej kluczowych kompetencji współczesnego świata.

 

Program spotkania:

 

1. Diagnoza i autorefleksja

 

  • Refleksyjny praktyk – postawa nauczyciela sprzyjająca procesowi twórczego nauczania i uczenia się

 

2. Kreatywność, twórczość i innowacyjność – próba definicji

 

  • Co to jest kreatywność, twórczość i innowacyjność?
  • Ustalenie zakresu definicji jako wyznacznik dla kierunku podejmowanych działań

 

3. Myśleć jak Leonardo Da Vinci – 7 zasad na drodze do genialności człowieka

 

  • Przedstawienie 7 zasad, jakimi kierował się Leonardo Da Vinci – omówienie istoty, celu i strategii działania w różnych obszarach
  • Poznanie kodu talentu i zaplecza sprzyjającego rozwijaniu kompetencji twórczości i kreatywności

 

4. Myślenie dywergencyjne i konwergencyjne w szkolnej ławce. Jak pobudzić i rozwijać kreatywność każdego dnia – praktyczne przykłady

 

  • Jedna czy więcej odpowiedzi? Istota pytań w kształceniu szerokiej perspektywy poznawczej i badawczej
  • Praktyczne przykłady ćwiczeń pobudzających i rozwijających kreatywność

 

5. Trening kreatywności – zastosowanie metod pracy rozwijających aktywność i kreatywność w postawie ucznia w oparciu o różne przykłady szkolne

 

  • Poznanie i przećwiczenie metod pracy rozwijających aktywność i kreatywność ucznia (np.: myślenie pytajne, technika Osborna, metoda odwróconego celu, piramida skojarzeń)

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.