fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Projekt edukacyjny, czyli nauczanie poprzez działanie

Program szkolenia:

 

1. Projekt edukacyjny w prawie oświatowym

 

  • Analiza Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. 2017 poz. 356, ze zm.)
  • Przegląd podstawy programowej przez nauczycieli, w obrębie ich przedmiotu, oraz preambuły do rozporządzenia, pod kątem występowania w wymaganych warunkach realizacji podstawy programowej zapisów, odnoszących się do projektu edukacyjnego

 

2. Projekt edukacyjny, czyli zdobywanie wiedzy przez doświadczenie – metodologia

 

  • Omówienie projektu edukacyjnego, jako metody
  • Kolejne fazy, zadania nauczyciela i uczniów, wymagana dokumentacja

 

3. Jak oceniać pracę uczniów w czasie trwania projektu edukacyjnego?

 

  • Na podstawie materiałów pomocniczych, nauczyciele w grupach wypracowują kryteria i zasady oceniania pracy uczniów, w czasie realizacji projektu edukacyjnego

 

4. Nasze pomysły na projekty edukacyjne

 

  • Nauczyciele określają zagadnienia z podstawy programowej, które mogą zostać zrealizowane metodą projektu edukacyjnego
  • Wstępnie określają tematykę projektów edukacyjnych, czas ich trwania, sposób oceniania i prezentacji wyników

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.