fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych – czyli jak sprostać europejskim wymaganiom

Zalecenie Rady Europy z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie wskazuje 8 kompetencji kluczowych. Każda z nich opisana jest, jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw. Można stwierdzić, że kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują do zatrudnienia, samorealizacji, rozwoju osobistego, integracji społecznej, a także bycia aktywnym obywatelem. Odgrywają więc one szczególnie istotną rolę w życiu każdego człowieka, zarówno w procesie uczenia się, aktywności społecznej, jak i zawodowej.

Na szkoleniu przybliżymy uczestnikom najnowsze zalecenia w sprawie kształtowania kompetencji kluczowych. Podane zostaną również przykłady i narzędzia, wspierające nauczycieli w realizacji zalecenia w procesie nauczania i wychowania.

 

Program szkolenia: 

 

  1. Tło i cele kompetencji kluczowych w uczeniu się przez całe życie

  2. Charakterystyka ośmiu kompetencji według Zalecenia Parlamentu Europejskiego

  3. Kompetencje kluczowe w podstawie programowej

  4. Kompetencje kluczowe w wymaganiach wobec szkół i placówek

  5. Przykłady praktyk w zakresie podejmowania działań mających na celu kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów

 

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.