fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Ochrona dzieci przed krzywdzeniem – obowiązki szkoły, przedszkola, placówki oświatowej od 2024 r.

Nowe regulacje prawne, w zakresie przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci, przemocy domowej oraz zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, nakładają na szkoły, przedszkola i placówki oświatowe obowiązek wdrożenia standardów ochrony małoletnich. Celem wprowadzanych zmian jest poprawa bezpieczeństwa dzieci w każdej instytucji i organizacji, która prowadzi działalność na ich rzecz i z ich udziałem. Zabezpieczenie najmłodszych przed wszelkimi formami krzywdzenia, zaniedbania, wykorzystania czy przemocy jest obowiązkiem i odpowiedzialnością nie tylko każdej instytucji, ale też każdego dorosłego, który towarzyszy dziecku w jego rozwoju, podejmuje trud opieki, wychowania i edukacji. Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli sprostać temu wyzwaniu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, a jednocześnie usprawnić i ujednolicić stosowane procedury ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

 

Program szkolenia:

 

1. Prawne aspekty ochrony małoletnich

 

  • Zmiany w aktach prawnych z obszaru przeciwdziałania przemocy domowej, krzywdzenia dzieci
  • Nowe obowiązki placówki
  • Zadania kierownictwa i pracowników

 

2. Dziecko krzywdzone

 

  • Portret psychologiczny
  • Przemoc domowa i jej cechy
  • Postępowanie w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dziecka, stosowania przemocy domowej

 

3. Standardy ochrony małoletnich

 

  • Polityka ochrony dzieci
  • Personel
  • Procedury
  • Monitoring

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.