fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Cyberprzemoc i inne zagrożenia w sieci – jak rozpoznawać i reagować?

Współczesny świat, to świat informatyzacji większości dziedzin życia społecznego. Ekspansywny rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych, interaktywnych oraz mediów cyfrowych wiąże się z pojawieniem wielu nowych problemów świata wirtualnego. Cyberprzestrzeń nie tylko jest dla wielu młodych ludzi szansą na inną jakość życia, ale niesie ze sobą także wiele zagrożeń: społecznych, wychowawczych, zdrowotnych i moralnych. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera kwestia bezpieczeństwa w Internecie, czy też kształtowania nawyków bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych.

Podczas proponowanego szkolenia omówimy najważniejsze zagrożenia cyberprzestrzeni, w tym zjawiska agresji elektronicznej i cyberprzemocy, których doświadczają nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, a także sami uczniowie. Dowiemy się również w jaki sposób sobie z tymi zagrożeniami radzić.

 

Program szkolenia:

 

1. Świat wirtualny w życiu współczesnego ucznia

 

 • Social media, cechy charakterystyczne i ich funkcje
 • Zasady bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z portali społecznościowych
 • Netykieta

 

2. Zagrożenia cyberprzestrzeni

 

 • Zagrożenia zdrowia psychicznego i fizycznego
 • Zagrożenia społeczno-wychowawcze
 • Zagrożenia związane z uzależnieniami
 • Cyberprzestępczość i nadużycia

 

3. Agresja elektroniczna i cyberprzemoc

 

 • Charakterystyka zjawiska w kontekście ich występowania w szkołach i placówkach – film edukacyjny
 • Rodzaje zachowań przemocowych, agresywnych i ich cechy charakterystyczne – analiza na wybranych przykładach
 • Jak diagnozować występowanie zjawiska w naszej szkole, placówce? – ćwiczenie praktyczne

 

4. Sposoby przeciwdziałania cyberprzemocy

 

 • Propozycje strategii interwencyjnych i profilaktycznych
 • Szkolne procedury bezpieczeństwa w sieci – propozycja.   

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.