A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Podsumowanie pracy szkoły/przedszkola

Zbliża się zakończenie drugiego semestru, więc czas na podsumowanie pracy szkoły. Jak to zrobić szybko, sprawnie i skutecznie? Zapraszamy na spotkanie, na którym otrzymacie państwo gotowe sprawozdania i przykładowe wnioski.

Zapraszamy po:

– sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w bieżącym roku szkolnym,
– przykładowe wnioski z nadzoru,
– przykładowe wnioski po monitorowaniu działań wynikających z nadzoru,
– przykładowe wnioski z monitorowania podstawy programowej,
– przykładowe sprawozdania z działań zespołów – informacje,
z działań zespołów zadaniowych,
– przebieg rady podsumowującej pracę szkoły,
– materiały do pracy zespołowej na radzie podsumowującej pracę szkoły,
– protokół rady podsumowującej pracę szkoły

Program szkolenia:

  • Rada podsumowująca w przepisach prawa oświatowego – analiza aktualnych przepisów prawnych (ustawy Prawo oświatowe) w kontekście podsumowania pracy szkoły i planowania zadań w nowym roku szkolnym;
  • Organizacja rady podsumowującej z uwzględnieniem wymagań państwa i kryteriów oceny funkcjonowania szkoły (ocena przygotowania szkoły do ewaluacji zewnętrznej);
  • Podsumowanie nadzoru pedagogicznego (kontrola wewnętrzna, doskonalenie zawodowe, ewaluacja wewnętrzna, monitorowanie, obserwacja – gotowe wzory, przykładowe wnioski z nadzoru);
  • Przedstawienie wyników monitoringu podstawy programowej – wskazówki planistyczne dla dyrektora;
  • Zadania dyrektora, wicedyrektorów, zespołów nauczycielskich związane  z oceną obszarów funkcjonowania szkoły;
  • Krótka symulacja spotkania,

Prowadzący: Marzena Siejewicz

Zajęcia prowadzi – Marzena Siejewicz – edukatorka – absolwentka ministerialnego kursu nadającego kwalifikacyjnego w zakresie umiejętności edukatorskich), profesjonalny trener, starszy specjalista do spraw szkoleń Uniwersytetu Jagiellońskiego, ekspertka w zakresie ewaluacji, członek zespołu projektującego zmiany w systemie nadzoru pedagogicznego oraz wymagania państwa dla szkół i placówek, (studia podyplomowe w zakresie nadzoru i ewaluacji) specjalista w zakresie oceniania i pomiaru dydaktycznego oraz analizy EWD, ekspert w zakresie systemowego zarządzania placówkami oświatowymi (uprawnienia do wdrażania systemów ISO i kontroli zarządczej, konsultant ds. normy ISO) – prowadzi szkolenia wizytatorów do spraw ewaluacji, dyrektorów szkół z ewaluacji zewnętrznej  i wewnętrznej w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły oraz nauczycieli w projekcie „Nauczyciel badacz”, – posiada 15 letnie doświadczenie na stanowisku dyrektora gimnazjum i zespołu szkół ponadgimnazjalnych, wieloletni doradca metodyczny.

Zapisz się na to szkolenie

Formularz

Wybierz miasto

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.