fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Zatrudnianie specjalistów w szkołach i przedszkolach od 1 września 2022 r. – obowiązki Dyrektora i samorządu

W nowym roku szkolnym – czyli już od 1 września 2022 roku, zaczną obowiązywać  standardy zatrudnienia specjalistów (pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych), wprowadzone nowelizacją przepisów Karty Nauczyciela. Za wdrożenie nowych rozwiązań będzie odpowiedzialny zarówno dyrektor szkoły/przedszkola, jak i organ prowadzący.

Aby właściwie przygotować się do realizacji tego zadania, proponujemy udział w szkoleniu, podczas którego zostaną przedstawione zmiany formalno-prawne, merytoryczne i finansowe, związane z tym obowiązkiem, praktyczne sposoby wyliczania limitów etatowych, a także standardy zatrudniania oraz  zakres obowiązków pedagoga specjalnego.

 

Program szkolenia:

 

1. Akty prawne, dotyczące nowych zasad zatrudniania specjalistów w roku szkolnym 2022/2023

 

  • Omówienie aktów prawnych dotyczących zatrudniania specjalistów, w tym pedagoga specjalnego w nowym roku szkolnym
  • Uzasadnienie wprowadzonych zmian

 

2. Umiejscowienie pedagoga specjalnego w katalogu stanowisk

 

  • Zapisy o nowym stanowisku pedagoga specjalnego
  • Skutki wprowadzenia nowego stanowiska – zmiana w uchwale JST
  • Omówienie wzoru uchwały

 

3. Minimalne limity etatowe specjalistów w placówce oświatowej, w okresie przejściowym

 

4. Minimalne limity etatowe specjalistów w placówce oświatowej w okresie docelowym

 

5. Analiza algorytmu obliczeń minimalnej liczby etatów na podstawie określonego stanu uczniów

 

6. Zatrudnianie nauczycieli specjalistów

 

  • Regulacje dla nauczyciela specjalisty zatrudnionego na etacie łączonym
  • Regulacje dla nauczyciela specjalisty uzupełniającego etat

 

5. Zadania pedagogów specjalnych

 

  • Omówienie zmian w przepisach wykonawczych do Karty Nauczyciela, w zakresie obowiązków pedagoga specjalnego

Masz pytania lub jesteś zainteresowany organizacją zajęć?
Zapraszamy do kontaktu!

Formularz kontaktowy

Proszę uzupełnić to pole Proszę uzupełnić to pole Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Proszę wprowadzić treść wiadomości
Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.