Zasady przyjmowania dzieci z Ukrainy do polskich szkół i przedszkoli – informacje dla rodziców

Autor: Karolina Maculewicz

Do której szkoły należy się zgłosić? Jakie dokumenty są niezbędne? Na jakie wsparcie mogą liczyć uczniowie nieznający języka polskiego?

To pytania rodziców, z którymi od ubiegłego tygodnia spotykamy się coraz częściej. Po pierwszych, trudnych chwilach, poświęconych na wyciszenie emocji i odzyskanie przynajmniej częściowego poczucia bezpieczeństwa, przyszedł czas na zapewnienie dzieciom dostępu do edukacji. Wymaga to znajomości zasad i procedur, obowiązujących w polskich szkołach i przedszkolach.

Dlatego przygotowaliśmy mini-poradnik, przetłumaczony również na język ukraiński (tutaj składamy szczególne podziękowania Pani dr Oldze Tkachenko z Instytutu Slawistyki PAN, która podjęła się przekładu.

Co ważne – materiały będą uaktualniane w miarę pojawiania się nowych rozwiązań, czy przepisów, dlatego gorąco prosimy o przekazywanie potrzebującym osobom poniższego linku, nie zaś pobranych z niego plików – zapewni to aktualność informacji.


Zasady przyjmowania dzieci z Ukrainy do polskich szkół i przedszkoli – informacje dla rodziców

Centrum Rozwoju Edukacji A-Z