fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Aktualności

Zakochaj się w A-Z!

14 lutego 2022
Zespół A-Z

W Dniu Zakochanych zamów dowolną liczbę szkoleń
dla rady pedagogicznej i odbierz 100 zł zniżki na każde z nich!

 


 

 

REGULAMIN PROMOCJI WALENTYNKOWEJ – 100,00 ZŁ ZNIŻKI NA SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH

(dalej „Regulamin”)

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem promocji jest firma Marzena Roth Centrum Szkoleniowe z siedzibą w Legionowie, przy al. 3 maja 26 lok. 35, NIP: 5361109790, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Czas trwania Promocji: od 14 lutego 2022 r., godz. 00:01 do 15 lutego 2022 r., godz. 23:59 – w tym czasie można zamówić szkolenie, które zostanie zrealizowane w terminie uzgodnionym przez obydwie strony.

 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

 

 1. Promocja przeznaczona jest dla wszystkich klientów Centrum Rozwoju Edukacji A-Z.
 2. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
 3. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania 100 zł zniżki na szkolenia dla rady pedagogicznej uczestnik powinien w czasie trwania Promocji:
 • Dokonać zamówienia na szkolenie dla rady pedagogicznej z katalogu umieszczonego na stronie https://a-z.edu.pl/szkolenia-dla-rad-pedagogicznych/
 • Uczestnik może dokonać wielu zamówień i otrzymać odpowiadające ich liczbie zniżki
 • Zamówieniem objętym promocją jest wyłącznie pierwsze zamówienie wybranego tematu rady pedagogicznej.
 • Zamówienia dokonane po uprzedniej rezygnacji ze szkolenia dla rady pedagogicznej nie są objęte niniejszą promocją

 

3. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać drogą mailową na adres: centrumrozwojuedukacji@a-z.edu.pl
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
 4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty e-mail w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.

 

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.