fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Aktualności

Z miłości do szkoleń

14 lutego 2023
Zespół A-Z

W Dniu Zakochanych zapisz się na dowolne szkolenie otwarte w lutym i marcu

i odbierz 50 zł zniżki!

 

ZAREJESTRUJ SIĘ

 

 


 

 

REGULAMIN PROMOCJI WALENTYNKOWEJ – 50,00 ZŁ ZNIŻKI NA SZKOLENIA OTWARTE

(dalej „Regulamin”)

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem promocji jest firma Marzena Roth Centrum Szkoleniowe z siedzibą w Legionowie, przy al. 3 maja 26 lok. 35, NIP: 5361109790, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Czas trwania Promocji: od 14 lutego 2023 r., godz. 00:01 do 14 lutego 2023 r., godz. 23:59 – w tym czasie można zarejestrować się na szkolenie

 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

 

 1. Promocja przeznaczona jest dla wszystkich klientów Centrum Rozwoju Edukacji A-Z.
 2. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
 3. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania 50 zł zniżki na szkolenie otwarte uczestnik powinien w czasie trwania Promocji:
 • Zarejestrować się na szkolenie otwarte z katalogu umieszczonego na stronie https://a-z.edu.pl/szkolenia-otwarte/
 • Uczestnik może dokonać wielu rejestracji i otrzymać odpowiadające ich liczbie zniżki.
 • Promocją objęta jest wyłącznie pierwsza rejestracja na wybrane szkolenie.
 • Rejestracja dokonana po uprzedniej rezygnacji z wybranego szkolenia nie jest objęta niniejszą promocją

 

3. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać drogą mailową na adres: centrumrozwojuedukacji@a-z.edu.pl
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
 4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty e-mail w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.

 

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.