fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Aktualności

Wiosenna promocja!

20 kwietnia 2022
Zespół A-Z

Od 20.04 do 30.04 zamów dowolną liczbę szkoleń dla rady pedagogicznej

 i odbierz 100 zł zniżki na każde z nich, zrealizowane do końca czerwca 2022 r.!


Jeśli nie znajdziesz na poniższej liście interesującego Cię zagadnienia zapraszamy do kontaktu. Nasi specjaliści pomogą zorganizować takie zajęcia, które będą dopasowane do Twoich potrzeb:

tel. 22 435 68 12
tel. kom. 780 573S 465
e-mail: centrumrozwojuedukacji@a-z.edu.pl


 


REGULAMIN PROMOCJI WIOSENNEJ – 100,00 ZŁ ZNIŻKI NA SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH

(dalej „Regulamin”)

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem promocji jest firma Marzena Roth Centrum Szkoleniowe z siedzibą w Legionowie, przy al. 3 maja 26 lok. 35, NIP: 5361109790, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Czas trwania Promocji: od 20 kwietnia 2022 r., godz. 00:01 do 30 kwietnia 2022 r., godz. 23:59 – w tym czasie można zamówić szkolenie, które zostanie zrealizowane w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r..

 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

 

 1. Promocja przeznaczona jest dla wszystkich klientów Centrum Rozwoju Edukacji A-Z.
 2. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
 3. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania 100 zł zniżki na szkolenia dla rady pedagogicznej uczestnik powinien w czasie trwania Promocji:
 • Dokonać zamówienia na szkolenie dla rady pedagogicznej z katalogu umieszczonego na stronie https://a-z.edu.pl/szkolenia-dla-rad-pedagogicznych/
 • Uczestnik może dokonać wielu zamówień i otrzymać odpowiadające ich liczbie zniżki
 • Zamówieniem objętym promocją jest wyłącznie pierwsze zamówienie wybranego tematu rady pedagogicznej, z planowanym terminem realizacji do 30 czerwca 2022 r.
 • Zamówienia dokonane po uprzedniej rezygnacji ze szkolenia dla rady pedagogicznej nie są objęte niniejszą promocją

 

3. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać drogą mailową na adres: centrumrozwojuedukacji@a-z.edu.pl
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
 4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty e-mail w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.

 

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie, bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.