fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Zmiany w szkolnictwie zawodowym po 1 września 2019 r.

    Celem szkolenia jest zwrócenie uwagi   na nowe rozwiązania w zakresie edukacji zawodowej  z wpisaniem ich w aktualnie obowiązujący stan prawny . Umieszczenie zmian  pośród rozwiązań już istniejących pozwoli na ujęcie całości systemu  kształcenia zawodowego, co w świetle aktualnej techniki prawodawczej  stosowanej w MEN wydaje się być zabiegiem bardzo istotnym.

 

Adresaci szkolenia:
Organy prowadzące szkoły i placówki kształcenia zawodowego, dyrektorzy szkół i inni pracownicy zaangażowani w edukację zawodową

 

Cele główne:
Celem szkolenia jest przygotowanie interesariuszy edukacji zawodowej do prowadzenia tej edukacji po wejściu w życie najnowszych rozwiązań prawnych – w ustawach i rozporządzeniach. W trakcie szkolenia zostaną przedstawione propozycje rozwiązań konkretnych zadań, jakie staną przed dyrektorami szkół ( np. niezbędne zmiany w statutach, umowa o staż, pisma kadrowe ). Ponadto zaprezentowane zostaną koncepcje realizacji zajęć dodatkowych w zakresie nauki zawodu oraz zestawienie przykładowych instytucji certyfikujących dla poszczególnych kwalifikacji rynkowych

 


Cele szczegółowe (przewidywane efekty):

 • Poznają zakres zmian w prawie oświatowym od 1 września 2019r.
 • Przeanalizują ich znaczenie dla procesu kształcenia zawodowego
 • Zaplanują organizację pracy szkół i własną w najbliższym roku szkolnym
 • Wskażą najistotniejsze zmiany, które będą miały wpływ na jakość edukacji zawodowej

 

Program szkolenia:

 1. Definicje dotyczące edukacji zawodowej
  Nowe definicje i określenia pojęć z zakresu edukacji zawodowej w ustawie Prawo oświatowe i innych
 2. Praktyczna nauka zawodu
  Uregulowania prawne obowiązujące od 1 września 2019, staże uczniowskie, kształcenie młodocianych pracowników
 3. Zmian w Karcie Nauczyciela
  Obowiązkowe szkolenia nauczycieli, zmiany w liczbie godzin pensum nauczycieli praktycznej nauki zawodu
 4. Egzamin zawodowy
  Organizacja pisemnego i praktycznego egzaminu zawodowego
 5. Kształcenie ustawiczne
  Rodzaje szkół, placówek i form kształcenia ustawicznego, Centra Kształcenia Zawodowego
 6. Przepisy przejściowe
  Przepisy prawa oświatowego na okres wdrażania reformy systemowej oświaty

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole Proszę uzupełnić to pole
Proszę uzupełnić to pole
Proszę uzupełnić to pole Proszę uzupełnić to pole Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.