fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Vademecum finansowe dyrektora placówki oświatowej

Proponujemy Państwu szkolenie podczas którego, szczegółowo omówione zostaną przepisy oraz praktyka związana z codzienną pracą szkoły w zakresie ustawy o finansach publicznych.

Ważnym, choć niestety, często niedocenianym aspektem pracy placówki oświatowej jest sfera finansowa. A przecież od tego w znacznym stopniu zależy sposób funkcjonowania szkoły/przedszkola. Wśród zadań dotyczących finansów do najtrudniejszych należą te, które związane są z gospodarowaniem majątkiem placówki i kontrolą sposobu wykonywania zadań przez dyrektora i pracowników administracji. Obszary te określają liczne przepisy prawa, czyha w nich wiele pułapek.

Aby nieco ułatwić dyrektorom, pracownikom administracji, potencjalnym kandydatom na to stanowisko oraz wszystkim zainteresowanym poruszanie się w tych obszarach, proponujemy szkolenie przybliżające tematykę funkcjonowania finansów placówki oświatowej z perspektywy finansów publicznych.

Program szkolenia :

1.    Sposoby realizacji zadań z zakresu rachunkowości i finansów 

1.1.    Obsługa przez jednostkę zewnętrzną
1.2.    Realizacja zadań w jednostce
2.    Zarządzanie  finansami
2.1.    Odpowiedzialność za tworzenie i realizację planów finansowych
2.2.    Dochody budżetowe
2.3.    Wydatki budżetowe
2.4.    Dochody własne
2.5.    Przygotowywanie planów finansowych
2.6.    Uchwała budżetowa
2.7.    Zmiany w planach finansowych

3.    Zarządzanie rachunkowością
3.1.    Zakres rachunkowości
3.2.    Rachunkowość jednostki budżetowej
3.3.    Polityka rachunkowości

4.    Zarządzanie majątkiem
4.1.    Ewidencja majątku
4.2.    Inwentaryzacja

5.    Sprawozdawczość placówki oświatowej         
5.1.    Sprawozdawczość finansowa
5.2.    Sprawozdawczość budżetowa

6.    Zamówienia publiczne do 30 tys. EURO
1.1.    Szacowanie wartości zamówienia i tryb postępowania
1.2.    Regulamin, tryb udzielania zamówień
1.3.    Podstawy prawne

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole Proszę uzupełnić to pole
Proszę uzupełnić to pole
Proszę uzupełnić to pole Proszę uzupełnić to pole Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.