fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Reintegracja zespołu pracowniczego – zarządzanie szkołą w sytuacji kryzysu

Kondycja polskiej oświaty stała się w ostatnim czasie ważnym tematem w publicznej przestrzeni. Przeprowadzona akcja strajkowa w przedszkolach i szkołach pozwoliła w sposób jednoznaczny przedstawić trudności, niepokoje, z którymi na co dzień borykają się nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni, ale także ujawnić dużą różnorodność w poglądach na temat roli nauczyciela, wartości jakie winny mu przyświecać w procesie wychowania i nauczania, czy wreszcie kompetencji, jakie każdy powinien posiadać. W wymiarze psychospołecznym to wiele napływających gestów poparcia i solidarności płynących od przedstawicieli innych zawodów, rodziców uczniów i ich samych, ale także, w skali poszczególnych środowisk szkolnych, negatywne emocje – niepokój i permanentny stres, które zaburzyły relacje w  gronie nauczycielskim. Pojawiły się konflikty, których tak naprawdę nikt nie chciał, a w obliczu narastającego poczucia bezsilności, piętrzyły się i zamieniały w konflikty wielowątkowe. Obecnie doświadczamy w wielu placówkach procesów dezintegracji i wykluczenia społecznego w obrębie zespołów nauczycielskich. Stawia to przed dyrektorem nowe wyzwania – przeprowadzenie zespołu przez ten trudny czas tak, by ponieśli jak najmniejsze koszty psychologiczne i stali się na nowo efektywnym zespołem, pracującym na rzecz uczniów.

Proponujemy szkolenie dla Dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek edukacyjnych. Omówimy zarówno zagadnienia zarządzania szkołą w kryzysie, w tym organizacji i komunikacji w warunkach strajku, ale także propozycję strategii, pozwalających na reintegrację zespołu, skutecznych schematów odbudowujących relacje, w tym strategie rozwiązywania konfliktów w szkole po trudnych dla niej wydarzeniach.

 

Adresaci szkolenia:

 • Dyrektorzy szkół, przedszkoli i innych placówek edukacyjnych

 

Cele szkolenia:

 • Omówienie zadań dyrektora, konstruktywnych wzorów jego zachowań w kontakcie z zespołem pracowników, w warunkach aktywnej akcji strajkowej
 • Poznanie skutecznych narzędzi pozwalających otwarcie wyrażać swoje opinie i zyskiwać pewność siebie w prowadzeniu rozmów na tzw. trudne tematy
 • Dostarczenie wiedzy na temat typowych sytuacji konfliktowych, źródeł i mechanizmów ich powstawania, sposobów ich rozwiązywania.
 • Ćwiczenie praktycznych umiejętności w zakresie różnych strategii rozwiązywania konfliktów.
 • Poszerzenie wiedzy o własnych zasobach w zakresie stylów reagowania na konflikt.

 

Program szkolenia:

 1. Rola dyrektora w kryzysie w szkole
  • Zadania dyrektora w warunkach czynnej akcji strajkowej
  • Komunikacja podtrzymująca w sytuacji napięć i niepokojów
  • Budowanie wewnętrznego systemu wsparcia siebie
 2. Psychodynamika konfliktu – wybrane metody konstruktywnego rozwiązywania konfliktów pracowniczych
  • Warunki powstawania konfliktu i jego rodzaje.
  • Rola emocji w sytuacji konfliktowej.
  • Określenie własnego stylu reagowania na konflikt
  • Ćwiczenia na analizę i rozwiązywanie konfliktów
 3. Różne poglądy jeden kierunek czyli jak współpracować mimo różnorodności
  • Warunki współpracującego zespołu
  • Metoda CoResolve
  • Pragmatyka reintegracji zespołu – propozycje działań

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole Proszę uzupełnić to pole
Proszę uzupełnić to pole
Proszę uzupełnić to pole Proszę uzupełnić to pole Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.