fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Zmiany w prawie oświatowym – wzmocnienie roli kuratora

Od kilku miesięcy bardzo duże zainteresowanie wywołuje dyskusja nad projektowanymi zmianami w prawie oświatowym, które zakładają znaczące wzmocnienie roli kuratora oświaty. Pomimo że projektowane zmiany prawne budzą sporo wątpliwości, Rada Ministrów przyjęła projekty nowelizacji ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.

Pierwsza z regulacji wprowadza odpowiedzialność karną za przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków, dotyczących opieki lub nadzoru nad dziećmi i młodzieżą. Będzie to dotyczyć osób, kierujących jednostkami objętymi systemem oświaty. Obecne przepisy pozwalają na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków kierowników tych jednostek.

Drugi projekt przewiduje wzmocnienie roli kuratora oświaty, jako organu sprawującego nadzór pedagogiczny, zmienia zasady przeprowadzania konkursów i opiniowania arkusza organizacyjnego oraz wejścia na teren szkoły stowarzyszeń . Zapraszam do dyskusji i przybliżenia tych zagadnień.

Program szkolenia:

1. Nadzór pedagogiczny

  • Zmiany w sprawowaniu zewnętrznego nadzoru pedagogicznego i konsekwencje niezrealizowania wydawanych zaleceń

2. Opiniowanie arkuszy organizacyjnych 

  • nowe zasady opiniowania arkusza organizacji szkoły i przedszkola od stycznia 2022 roku
  • zwiększenie kompetencji Rady Pedagogicznej

3. Ocena pracy dyrektora

  • zmiany w procedurze oceny pracy dyrektora

4. Konkurs na dyrektora

  • zmiany w składzie komisji konkursowej
  • nowe zasady głosowania
  • zmiany dotyczące powierzania stanowiska dyrektora
  • zmiany w procedurze odwoływania nauczyciela ze stanowiska dyrektora

5. Stowarzyszenie i organizacje na terenie szkoły 

  • nowe zasady funkcjonowania na terenie szkoły stowarzyszeń i organizacji

6. Odpowiedzialność karna dyrektora

  • odpowiedzialność karna za przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków dotyczących opieki lub nadzoru nad dziećmi i młodzieżą

Masz pytania lub jesteś zainteresowany organizacją zajęć?
Zapraszamy do kontaktu!

Formularz kontaktowy

Proszę uzupełnić to pole Proszę uzupełnić to pole Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Proszę wprowadzić treść wiadomości
Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.