fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Istotna zmiana kwot odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników administracji wprowadzona w roku 2020 oraz podwyższenie wartości świadczeń otrzymanych przez pracownika z ZFŚS wolnych od podatku wprowadzona Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw stanowią dobrą okazję do usystematyzowania wiedzy o ZFŚS.

W związku z powyższym zapraszamy dyrektorów i członków komisji socjalnych na szkolenie o tej tematyce.

 

Program szkolenia:

 

1. Podstawy prawne

 

  • Przepisy, z których wynika działalność socjalna

 

2. Działalność socjalna

 

  • Co można a czego nie finansować ze środków ZFŚS

 

3. Obowiązek tworzenia funduszu

 

  • Kto musi tworzyć fundusz

 

4. Środki finansowe funduszu

 

  • Skąd pochodzą środki do dyspozycji ZFŚS

 

5. Średnioroczne zatrudnienie

 

  • W jaki sposób ustalić podstawę do odpisów na fundusz

 

6. Uprawnieni do korzystania z funduszu

 

  • Kto może korzystać ze wsparcia ZFŚS

 

7. Regulamin ZFŚS

 

  • Zasady tworzenia i modyfikacji regulaminu ZFŚS

 

8. Świadczenia socjalne

 

  • Omówienie wszystkich dostępnych w ramach działalności socjalnej świadczeń

 

9. Administrowanie funduszem

 

  • Omówienie odpowiedzialności związanej z administrowaniem ZFŚS

Masz pytania lub jesteś zainteresowany organizacją zajęć?
Zapraszamy do kontaktu!

Formularz kontaktowy

Proszę uzupełnić to pole Proszę uzupełnić to pole Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Proszę wprowadzić treść wiadomości
Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.