fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Wynagradzanie pracowników administracji i obsługi szkół i przedszkoli – zmiana Regulaminów wynagradzania od 1 października 2021 r. oraz od 1 stycznia 2022 r.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego uczestnicy otrzymają kompleksową wiedzę o systemie wynagradzania pracowników administracji i obsługi szkół oraz placówek oświatowych. Zostaną omówione wszystkie jego składniki, a także terminy wypłat. Szczególna uwaga będzie skierowana na Regulamin wynagradzania pracowników administracji i obsługi oraz konieczność jego modyfikacji po 1 października 2021 r.

Program szkolenia:

1. Przepisy ustawy o pracownikach samorządowych, rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, ustawa Kodeks Pracy

 • Aktualne przepisy w zakresie systemu wynagradzania pracowników administracji i obsługi szkół i przedszkoli oraz obowiązków dyrektorów.

2. Przygotowanie Regulaminu wynagradzania pracowników administracji i obsługi

 • Omówienie zasad przygotowania Regulaminu wynagradzania pracowników administracji i obsługi. Podział na stanowiska urzędnicze i pracownicze
 • Tabela stawek wynagrodzeń zasadniczych
 • Przykładowe Regulaminy dla szkoły i przedszkola po zmianach od 1.10.2021 r.

3. Dodatki do wynagrodzenia – dodatek funkcyjny i dodatek specjalny

 • Szczegółowe omówienie przyznawania dodatków funkcyjnych oraz ich wysokość
 • Dodatek specjalny- za co przyznajemy, jak długo wypłacamy oraz w jakiej wysokości

4. Dodatek za wysługę lat i dodatek za pracę w porze nocnej

 • Dodatek za wysługę lat – zaliczanie okresów zatrudnienia, zaliczanie pracy na gospodarstwie, zaliczanie służby wojskowej
 • Praca w porze nocnej – zasady przyznawania dodatku i jego wysokość

5. Godziny nadliczbowe

 • Zasady przyznawania i wynagradzania za wypracowane godziny nadliczbowe
 • Limity godzin.

6. Nagroda jubileuszowa

 • Zasady przyznawania i termin wypłaty nagrody jubileuszowej
 • Wcześniejsza wypłata jubileuszu, kiedy?

7. Odprawy związane z zakończeniem stosunku pracy oraz uprawnieniami rentowymi i emerytalnymi

 • Odprawy – kiedy odprawa przysługuje
 • Podstawa obliczenia
 • Termin wypłaty

8. Uzgodnienia ze Związkami zawodowymi – zasady dokonywania uzgodnień Regulaminu Wynagradzania ze Związkami Zawodowymi

Masz pytania lub jesteś zainteresowany organizacją zajęć?
Zapraszamy do kontaktu!

Formularz kontaktowy

Proszę uzupełnić to pole Proszę uzupełnić to pole Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Proszę wprowadzić treść wiadomości
Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.