fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Powrót do nauki stacjonarnej – jak zaplanować działania dyrektora i nauczycieli?

Pomimo, że data powrotu szkół do pracy stacjonarnej nie jest jeszcze znana, przygotowania do tego momentu należy zaplanować z wyprzedzeniem. Pozwoli to nie tylko na efektywne wykorzystanie przewidzianych przez ustawodawcę  dodatkowych zajęć dydaktycznych, wspomagających realizację podstawy programowej, ale także na udzielenie uczniom wsparcia, w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 • W jaki sposób profesjonalnie zdiagnozować indywidualne osiągnięcia uczniów?
 • Jak opracować programy w ramach dodatkowych zajęć?
 • Jak udzielać wsparcia młodym ludziom, od miesięcy zamkniętym w domach?

Zapraszamy na szkolenie, którego uczestnicy poznają odpowiedzi na te pytania i będą gotowi na podjęcie tego wyzwania.

Program szkolenia:

1. Przedstawienie wyników badań dotyczących zdalnego nauczania i identyfikacja najczęściej pojawiających się trudności, spowodowanych zdalną edukacją

 • Wyniki badań McKinsey
 • Wyniki badań Kasey Short
 • Wyniki badań polskich – Jacka Pyżalskiego, Joanny Michalak, Jana Długosza

2. Identyfikacja obszarów do pracy z uczniami, na podstawie ostatnich wyników egzaminów zewnętrznych i egzaminów próbnych, przeprowadzonych w czasie pandemii

 • Wskazanie obszarów do rozwoju, na podstawie analizy jakościowej egzaminów zewnętrznych z ostatnich 3 lat, w porównaniu z wynikami egzaminów próbnych, przeprowadzonych w czasie nauki online

3. Dobra diagnoza edukacyjna i jej cechy 

 • Struktura diagnozy
 • Normy procentowe
 • Rzetelność i trafność testu

4. Planowanie działań po analizie wyników diagnozy w czasie zajęć z „ramówki”

 • analiza jakościowa wyników diagnoz edukacyjnych
 • formułowania wniosków i rekomendacji
 • ustalanie działań na podstawie wniosków
 • monitorowanie planowanych działań

5. Planowanie i organizacja zajęć dodatkowych 

 • 4 reguły organizacji zajęć wspomagających, zawartych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • Planowanie treści w oparciu o wyniki diagnozy na wejściu, po powrocie do zajęć online
 • Metody i formy pracy na zajęciach dodatkowych
 • Monitorowanie skuteczności prowadzonych zajęć

6. Powrót do szkoły – to także powrót do relacji. Narzędzia, które mogą przysłużyć się odbudowie relacji i uwolnieniu emocji uczniów

Przykładowe techniki, uwalniające emocje, do zastosowania na początku lub pod koniec zajęć:

 • Test niedokończonych zdań – zdania służące uruchomieniu emocji
 • E-mail /list do…
 • Ocena koleżeńska, np. „2 gwiazdy”
 • 3 pozytywne komentarze
 • Koperta refleksji o …
 • Wymiana informacji z partnerem
 • Rozmowa w parach
 • Opowiedz mi o swoim sukcesie
 • „Złota rybka”
 • Krąg
 • Cebula
 • Kreatywne karty

7. Jak zadawać pytania i budować zadania, aby uczeń czuł się bezpiecznie po powrocie do szkoły?

 • 5 sposobów na budowanie uczniowskiego zaufania przy budowie pytań i zadań po powrocie do szkoły
 • Czego w pracy z uczniami kontrolować nie warto i dlaczego
 • Pomysły na pracę z błędami uczniów

8. Wsparcie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

 • Dostosowanie wymagań – co to dziś oznacza dla ucznia i nauczyciela

Masz pytania lub jesteś zainteresowany organizacją zajęć?
Zapraszamy do kontaktu!

Formularz kontaktowy

Proszę uzupełnić to pole Proszę uzupełnić to pole Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Proszę wprowadzić treść wiadomości
Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.