fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Organizacja i finansowanie dodatkowych zajęć wspomagających uczniów po okresie nauczania zdalnego

Szkolenie online


FORMULARZ REJESTRACYJNY ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE STRONY


→ Prosimy o podawanie w zgłoszeniach e-maili, z których korzystacie Państwo na co dzień – na te adresy będziemy wysyłać bezpośredni link do szkolenia online. Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.
→ Aby dołączyć do spotkania, należy przed szkoleniem kliknąć w przesłany link oraz wypełnić pola tekstowe: imię oraz adres mailowy.
→ Po wypełnieniu pól zostaniesz przekierowany do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, prezentacja oraz czat za pomocą którego możesz się kontaktować z prowadzącym i innymi uczestnikami.
→ Po szkoleniu otrzymasz link do materiałów przygotowanych przez trenera, elektroniczny certyfikat oraz fakturę.


Szanowni Państwo,

opublikowana 28 maja br. zmiana w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie ograniczenia funkcjonowania szkół (Dz.U. z 2021 r. poz. 983) określa organizację i finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Projekt dotyczy publicznych i niepublicznych szkół dla dzieci i młodzieży niezależnie od tego kto jest ich organem prowadzącym. Zajęcia mogą być realizowane w okresie od 31 maja 22 grudnia br. ale wniosek o ich finansowanie należy złożyć najpóźniej 25 czerwca br. Zapraszamy Państwa na szkolenie, na którym kompleksowo wyjaśnię zasady finansowania i organizacji tych zajęć, a także zadania dyrektora szkoły, rady pedagogicznej i jednostki samorządu terytorialnego będącej dysponentem środków finansowych na ten cel.

 


Program szkolenia:

  1. Podstawy prawne organizacji zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego
  2. Dodatkowe źródła finansowania zajęć wspomagających uczniów – subwencja dla JST i dotacja celowa dla szkół prowadzonych przez podmioty inne niż JST. Wniosek musi być złożony w czerwcu. Terminy przekazania wnioskowanych kwot
  3. Jak ustalić kwotę należną danej szkole – ćwiczenie w ustaleniu kwot swojej szkoły
  4. Warunki organizacji zajęć wspomagających uczniów – terminy, podział na grupy
  5. Warunki dokumentowania zajęć wspomagających uczniów i rozliczenia kwot dodatkowo przekazanych w formie subwencji oświatowej i dotacji celowej
  6. Analiza wniosku o środki finansowe dla szkoły – ćwiczenie
  7. Tryb i terminy rozliczenia dodatkowo przekazanych środków finansowych

Prowadzący: Liliana Zientecka

Trenerka, legitymująca się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń dla dorosłych (Edukator Nr MEN 1012E/888/2001) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą. Specjalizuje się w trzech obszarach tematycznych: implikacja nowego prawa oświatowego, finansowanie zadań oświatowych i budowanie lokalnych systemów wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W październiku 2017 r. powołana przez Ministra Edukacji Narodowej w skład Zespołu ds. opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zapisz się na to szkolenie

Wybierz termin, aby przejść do formularza rejestracji

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email