fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Ocena pracy dyrektora

Program szkolenia:

1. Ocena pracy dyrektora w prawie oświatowym

 • Analiza i interpretacja przepisów prawa

2. Procedura oceny pracy dyrektora

 • Wnioskowanie, zapoznanie z projektem, odwołanie

3. Działania dyrektora, wynikające z obszarów ustawowych, wskazanych do oceny

 • Zadania związane z powierzonym stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę
 • Wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju
 • Dążenie do pełni własnego rozwoju osobowego
 • Doskonalenie zawodowe, zgodnie z potrzebami
 • Kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka
 • Dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji

4. Wymagania na ocenę dobrą, bardzo dobrą, wyróżniającą – analiza obowiązków i zadań dyrektorów wynikających z kryteriów wskazanych w rozporządzeniu

5. Dokumenty szkoły wskazujące działania dyrektora podlegające ocenie

 • Plan pracy szkoły
 • Program wychowawczo profilaktyczny
 • dokumentacja pomocy PP
 • dokumentacja Rady pedagogicznej, w tym, uchwały i opinie Rady
 • dokumentacja przebiegu nauczania, dokumentacja nadzoru pedagogicznego
 • analizy egzaminów zewnętrznych i innych diagnoz i badań wewnętrznych

Masz pytania lub jesteś zainteresowany organizacją zajęć?
Zapraszamy do kontaktu!

Formularz kontaktowy

Proszę uzupełnić to pole Proszę uzupełnić to pole Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Proszę wprowadzić treść wiadomości
Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.