fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Nowelizacja kodeksu pracy, modyfikacja karty nauczyciela i ustawy prawo oświatowe. Przygotowanie do nadchodzących zmian

Przygotujcie się na zmiany w przepisach prawa pracy i prawa oświatowego. W legislacji są projekty zmian do przepisów Kodeksu pracy, Nowego Ładu, Karty Nauczyciela, Prawa oświatowego i rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw. W czasie szkolenia dostarczymy Wam niezbędnej wiedzy o nadchodzących zmianach.

Program szkolenia:

 

1. Zapoznanie z projektami ustaw, które są planowane do wprowadzenia w kolejnym roku – Kodeks pracy, Nowy Ład, Karta Nauczyciela, Prawo oświatowe

 

 • Uczestnicy zostaną zapoznani z udostępnionymi przez ustawodawcę projektami ustaw zamieszczonych na stronach rządowego centrum legislacji oraz poszczególnych ministerstw

 

2. Zmiany prawa pracy. Ustawa Kodeks pracy i Nowy ład

 

 • Usankcjonowanie pracy zdalnej- zmiany w umowie o pracę. Bezpieczeństwo pracownika pracującego zdalnie – odpowiedzialność
 • Wprowadzenie elastycznego czasu pracy dla wybranych grup pracowników
 • Pracodawca przeprowadza wyrywkową kontrolę trzeźwości pracowników – zasady
 • Zmiany w długości zasiłków chorobowych pracowników i osób po rozwiązaniu stosunku pracy

 

3. Zmiany w pragmatyce zawodowej nauczycieli i ich wpływ na politykę kadrową

 

 • Zmiany w wynagrodzeniach nauczycieli – nowe stawki wynagrodzenia zasadniczego i średniorocznego
 • Nowe składniki wynagrodzeń – dodatki za specjalizację
 • Obniżenie odpisu na ZFŚS
 • Zmiany w pensum nauczycieli szkół
 • Nowa koncepcja awansu zawodowego i oceny pracy nauczyciela
 • Urlopy nauczycieli szkół po nowemu – jak obliczać i udzielać

 

4. Zmiany w Prawie oświatowym

 

 • Nowe zasady pracy komisji konkursowych
 • Nowe warunki powierzania stanowisk dyrektora w trybie bezkonkursowym
 • Odpowiedzialność dyrektora przed Kuratorium Oświaty – nowe zasady
 • Nowe zasady odpowiedzialności karnej dyrektorów

Masz pytania lub jesteś zainteresowany organizacją zajęć?
Zapraszamy do kontaktu!

Formularz kontaktowy

Proszę uzupełnić to pole Proszę uzupełnić to pole Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Proszę wprowadzić treść wiadomości
Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.