fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Dotacja podręcznikowa 2021/2022 – podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

Zasady wnioskowania, wydatkowania przyjmowania na stan, księgowania dotacji przeznaczonych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2021/2022.
Podczas szkolenia, w sposób praktyczny i na przykładach, zostaną przeanalizowane problemy związane z wnioskowaniem i rozliczaniem dotacji. Zdobyta wiedza pozwoli uczestnikom bezpiecznie i zgodnie z prawem zrealizować zadanie.
Szkolenie będzie także okazją do wymiany doświadczeń, dotyczących problemów napotykanych podczas pracy związanej z zapewnieniem uczniom dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów szkoleniowych. Program szkolenia jest skonstruowany w oparciu o najnowsze przepisy prawa.

Program szkolenia:

1. Ustawa Prawo oświatowe, ustawa Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r.

 • Omówienie aktualnych przepisów w zakresie dotacji podręcznikowej.

2. Przygotowanie wniosków o przyznanie dotacji podręcznikowej.

 • Omówienie zasad przygotowania wniosków o przyznanie dotacji na podręczniki na rok szkolny 2021/2022 oraz aktualizowania przyznanych kwot

3. Kalkulowanie wysokości dotacji oraz kwot na podręczniki i ćwiczenia. Dokumentowanie środków na obsługę tego zadania.

 • Praktyczne stosowanie metod i sposobów kalkulacji kwot na podręczniki i ćwiczenia. Wzory tabel.
 • Sposoby obliczania i dokumentowanie środków na obsługę tego zadania.

4. Zakup podręczników, rozliczanie wydatków.

 • Sposoby zakupu podręczników i ćwiczeń.
 • Rozliczanie wydatków – wzory tabel.
 • Prawidłowe księgowanie wydatków.

5. Gospodarowanie Podręcznikami.

 • Przyjmowanie na stan.
 • Wypożyczanie i udostępnianie uczniom.
 • Brakowanie po okresie użytkowania.
 • Odpowiedzialność za zniszczenie i zagubienie podręcznika.

6. Odpowiedzialność dyrektora.

 • Omówienie odpowiedzialności dyrektora i pracowników merytorycznych za prawidłową realizację zadań z zakresu „dotacji podręcznikowej”.
 • Zakres kontroli tego zadania.

Masz pytania lub jesteś zainteresowany organizacją zajęć?
Zapraszamy do kontaktu!

Formularz kontaktowy

Proszę uzupełnić to pole Proszę uzupełnić to pole Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Proszę wprowadzić treść wiadomości
Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.