fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Arkusz organizacyjny na rok szkolny 2022/2023 dla szkół ponadpodstawowych – sprawnie i optymalnie

Szkolenie online


FORMULARZ REJESTRACYJNY ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE STRONY


→ Prosimy o podawanie w zgłoszeniach e-maili, z których korzystacie Państwo na co dzień – na te adresy będziemy wysyłać bezpośredni link do szkolenia online. Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.
→ Aby dołączyć do spotkania, należy przed szkoleniem kliknąć w przesłany link oraz wypełnić pola tekstowe: imię oraz adres mailowy.
→ Po wypełnieniu pól zostaniesz przekierowany do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, prezentacja oraz czat za pomocą którego możesz się kontaktować z prowadzącym i innymi uczestnikami.
→ Po szkoleniu otrzymasz link do materiałów przygotowanych przez trenera, elektroniczny certyfikat oraz fakturę.


Przygotowanie organizacji kolejnego roku szkolnego jest najważniejszym zadaniem z zakresu zarządzania oświatą dla dyrektorów szkół i pracowników  samorządowych. Prawidłowe zaplanowanie realizacji zadań szkolnych w największym stopniu determinuje wydatki ponoszone przez samorząd na prowadzenie szkół. Wiele kosztownych rozwiązań organizacyjnych wynika z kierowania się nieuzasadnionymi prawem schematami postępowania i warto je zmienić.

Zapraszamy na szkolenie, na którym omówię aktualne przepisy prawa obowiązujące w organizacji szkół ponadpodstawowych i pokażę jak je stosować, by ich organizacja pracy była optymalna.

 

 Program szkolenia:

1. Co nam mówi model finansowania szkół ponadpodstawowych?

 

2. Cechy organizacji szkoły ponadpodstawowej mające wpływ na poziom wydatków ponoszonych na jej prowadzenie:

 

  • Liczba uczniów w oddziale – jaką strategię przyjąć?
  • Organizacja wybranych zajęć edukacyjnych w podziale na grupy oddziałowe, międzyoddziałowe i międzyklasowe – przykłady optymalizacji z życia wzięte
  • Organizacja kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego, w tym praktycznej nauki zawodu

 

3. Organizacja klas sportowych, dwujęzycznych, międzynarodowych i przygotowania wojskowego – poznaj zasady finansowania tej formy kształcenia zanim się zdecydujesz

 

4. Katalog podstawowych form działalności dydaktyczno-wychowawczej –używaj tych nazw

 

5. Ramowy plan nauczania LO, Technikum, szkół branżowych i policealnych

 

6. Praktyczny model ustalenia liczby godzin do dyspozycji dyrektora dla szkoły – zasady ich wykorzystania

 

7. Organizacja religii, etyki, przygotowania do życia w rodzinie i doradztwa zawodowego – optymalne rozwiązania

 

8. Zakres obowiązkowej organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w arkuszu organizacyjnym

 

  • Optymalizacja pracy na stanowiskach specjalistów?
  • Optymalny i efektywny model przydziału zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

9. Trzy modele organizacji kształcenia specjalnego – jaką formę przyjąć?

 

10. Zajęcia, których nie trzeba planować w arkuszu organizacyjnym

 

11. Organizacja biblioteki szkolnej – optymalne rozwiązania

 

12. Optymalne planowanie pracy szkoły w arkuszu organizacyjnym – najczęściej popełniane błędy

 

13. Nowy tryb opiniowania arkusza organizacyjnego – wzory pism

 

14. Zasada działania w ramach ustawowo przyznanych kompetencji:

  • W jakich sytuacjach organ prowadzący może nakazać dyrektorowi zmianę w arkuszu organizacyjnym?
  • W jakich sytuacjach Kurator Oświaty może nakazać organowi prowadzącemu zmianę w arkuszu organizacyjnym?

Prowadzący: Liliana Zientecka

Trenerka, legitymująca się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń dla dorosłych (Edukator Nr MEN 1012E/888/2001), posiada wieloletnie doświadczenie zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą. Specjalizuje się w trzech obszarach tematycznych: implikacja nowego prawa oświatowego, finansowanie zadań oświatowych i budowanie lokalnych systemów wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W październiku 2017 r. powołana przez Ministra Edukacji Narodowej w skład Zespołu ds. opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Masz pytania lub jesteś zainteresowany organizacją zajęć?
Zapraszamy do kontaktu!

Formularz kontaktowy

Proszę uzupełnić to pole Proszę uzupełnić to pole Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Proszę wprowadzić treść wiadomości
Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.