fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Arkusz organizacyjny na rok szkolny 2022/2023 dla szkół podstawowych – sprawnie i optymalnie

Przygotowanie organizacji kolejnego roku szkolnego jest najważniejszym zadaniem z zakresu zarządzania oświatą dla dyrektorów szkół i pracowników Samorządowych. Prawidłowe zaplanowanie realizacji zadań szkolnych w największym stopniu dyscyplinuje wydatki ponoszone przez samorząd na prowadzenie szkół. Wiele kosztownych rozwiązań organizacyjnych wynika z kierowania się nieuzasadnionymi prawem schematami postępowania i warto je zmienić.

Zapraszamy na szkolenie, na którym omówię aktualne przepisy prawa obowiązujące w organizacji szkoły podstawowej i pokażę jak je stosować, by ich organizacja pracy była optymalna.

 

Program szkolenia:

 

1. Co nam mówi model finansowania szkół podstawowych?

 

2. Cechy organizacji szkoły podstawowej mające wpływ na poziom wydatków ponoszonych na jej prowadzenie:

 

  • Liczba uczniów w oddziale
  • Organizacja wybranych zajęć edukacyjnych w podziale na grupy oddziałowe, międzyoddziałowe i międzyklasowe – przykłady optymalizacji z życia wzięte

 

3. Nauka w klasach łączonych – czym różni się praca w klasach łączonych od pracy w grupie międzyklasowej?

 

4. Organizacja klas sportowych i dwujęzycznych – poznaj szczegółowe zasady finansowania tej formy kształcenia zanim się zdecydujesz

 

5. Katalog podstawowych form działalności dydaktyczno-wychowawczej – używaj tych nazw

 

6. Ramowy plan nauczania szkoły podstawowej – zajęcia obowiązkowe dla ucznia i zajęcia obowiązkowe dla szkoły a nieobowiązkowe dla ucznia

 

7. Praktyczny model ustalenia liczby godzin do dyspozycji dyrektora dla szkoły – zasady ich wykorzystania

 

8. Organizacja religii, etyki, przygotowania do życia w rodzinie i doradztwa zawodowego – optymalne rozwiązania

 

9. Zakres obowiązkowej organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w arkuszu organizacyjnym

 

  • Optymalizacja pracy na stanowiskach specjalistów?
  • Optymalny i efektywny model przydziału zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

10. Trzy modele organizacji kształcenia specjalnego – jaką formę przyjąć?

 

11. Dlaczego w definicji arkusza organizacyjnego nie ma zajęć indywidualnego nauczania, zajęć zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, zajęć realizowanych indywidualnie lub w grupie do 5 osób z uczniami objętymi kształceniem specjalnym?

 

12. Zasady organizacji zajęć na warunkach określonych w odrębnych przepisach:

 

  • Nauka języka polskiego dla cudzoziemców i osób powracających z zagranicy
  • Zajęcia umożliwiające podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej – zakres obowiązkowego stosowania i pozyskiwania środków na ten cel

 

13. Organizacja biblioteki szkolnej i świetlicy szkolnej – optymalne rozwiązania

14. Optymalne planowanie pracy nauczycieli w arkuszu organizacyjnym – najczęściej popełniane błędy

 

15. Nowy tryb opiniowania arkusza organizacyjnego – wzory pism

 

16. Zasada działania w ramach ustawowo przyznanych kompetencji:

 

  • W jakich sytuacjach organ prowadzący może nakazać dyrektorowi zmianę w arkuszu organizacyjnym?
  • W jakich sytuacjach Kurator Oświaty może nakazać organowi prowadzącemu zmianę w arkuszu organizacyjnym?

Prowadzący: Liliana Zientecka

Trenerka, legitymująca się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń dla dorosłych (Edukator Nr MEN 1012E/888/2001), posiada wieloletnie doświadczenie zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą. Specjalizuje się w trzech obszarach tematycznych: implikacja nowego prawa oświatowego, finansowanie zadań oświatowych i budowanie lokalnych systemów wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W październiku 2017 r. powołana przez Ministra Edukacji Narodowej w skład Zespołu ds. opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Masz pytania lub jesteś zainteresowany organizacją zajęć?
Zapraszamy do kontaktu!

Formularz kontaktowy

Proszę uzupełnić to pole Proszę uzupełnić to pole Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Proszę wprowadzić treść wiadomości
Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.