A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Podsumowanie pracy szkoły/przedszkola – szybkie oraz gotowe do wykorzystania narzędzia i rozwiązania organizacyjne

Szanowni Dyrektorzy,
w sierpniu wybraliście państwo do planu nadzoru pedagogicznego zakresy kontroli zgodnie z kierunkami polityki oświatowej państwa, zdecydowaliście się na obszary do ewaluacji, które uwzględniały problematykę ewaluacji problemowych planowanych przez kuratoria na obecny rok szkolny. Dziś czas na sprawozdania, informacje zwrotne, oceny i wnioski do tych propozycji. Zapraszamy na spotkanie, na którym otrzymacie Państwo gotowe sprawozdania i przykładowe wnioski.

Dokumenty zostały dostosowane do kryteriów oceny pracy nauczyciela, zebrane dokumenty w zdecydowany sposób ułatwią zaplanowanie oceny nauczycieli w drugim półroczu.

Zapraszamy po gotowe wzory dokumentów:

– sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w bieżącym roku szkolnym,
– wnioski z nadzoru w pierwszym półroczu, w tym – do wszystkich kierunków polityki oświatowej państwa(przykładowe wnioski pozytywne i negatywne oraz rekomendacje),
– przykładowe wnioski po monitorowaniu działań wynikających z nadzoru,
– przykładowe wnioski z monitorowania podstawy programowej,
– przykładowe sprawozdania z działań zespołów nauczycielskich – z uwzględnieniem informacji dotyczących realizacji poszczególnych kryteriów (nowe wzory sprawozdań i planów),
– przebieg rady podsumowującej pracę szkoły/przedszkola,
– materiały do pracy zespołowej na radzie podsumowującej pracę szkoły/przedszkola,
– protokół rady podsumowującej pracę szkoły/przedszkola.

Program spotkania:

– Rada podsumowująca w przepisach prawa oświatowego – analiza aktualnych przepisów prawnych (ustawy Prawo oświatowe) w kontekście podsumowania pracy szkoły i planowania zadań w nowym roku szkolnym;

– Organizacja rady podsumowującej z uwzględnieniem wymagań państwa, kryteriów oceny stosowanych w ewaluacji zewnętrznej oraz zadań dla nauczycieli wynikających z oceny ich pracy;

– Podsumowanie pracy szkoły/przedszkola – szybkie oraz gotowe do wykorzystania narzędzia i rozwiązania organizacyjne;

– Dostosowanie planów i sprawozdań do nowych zadań wynikających z kryteriów oceny pracy nauczyciela;

– Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w pierwszym semestrze (kontrola wewnętrzna, doskonalenie zawodowe, ewaluacja wewnętrzna, monitorowanie, obserwacja) – gotowe wzory, przykładowe wnioski z nadzoru do wszystkich kierunków polityki oświatowej państwa (przykładowe wnioski pozytywne i negatywne oraz rekomendacje);

– Przedstawienie wyników monitoringu podstawy programowej – wskazówki planistyczne dla dyrektora;

– Zadania dyrektora, wicedyrektorów, zespołów nauczycielskich związane z oceną obszarów funkcjonowania szkoły i uwzględnieniem zadań wynikających z oceny pracy nauczyciel;

– Krótka symulacja spotkania.

Prowadzący: Marzena Siejewicz

Edukatorka – absolwentka ministerialnego kursu nadającego kwalifikacyjnego w zakresie umiejętności edukatorskich), profesjonalny trener, starszy specjalista do spraw szkoleń Uniwersytetu Jagiellońskiego, ekspertka w zakresie ewaluacji, członek zespołu projektującego zmiany w systemie nadzoru pedagogicznego oraz wymagania państwa dla szkół i placówek, (studia podyplomowe w zakresie nadzoru i ewaluacji) specjalista w zakresie oceniania i pomiaru dydaktycznego oraz analizy EWD, ekspert w zakresie systemowego zarządzania placówkami oświatowymi (uprawnienia do wdrażania systemów ISO i kontroli zarządczej, konsultant ds. normy ISO) – prowadzi szkolenia wizytatorów do spraw ewaluacji, dyrektorów szkół z ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej w ramach projektu “Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły oraz nauczycieli w projekcie “Nauczyciel badacz”, – posiada 15 letnie doświadczenie na stanowisku dyrektora gimnazjum i zespołu szkół ponadgimnazjalnych, wieloletni doradca metodyczny.

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole Proszę uzupełnić to pole
Proszę uzupełnić to pole
Proszę uzupełnić to pole Proszę uzupełnić to pole Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.